Aktualności


Telefon dla osób uzależnionych behawioralnie

2017-05-23

Uprzejmie informujemy o telefonie zaufania dla osób uzależnionych behawioralnie i ich bliskich (hazard, zakupy, praca, seks, nowe technologie, kompulsywne objadanie się). Dzwoniąc pod ten telefon można uzyskać informacje na temat uzależnień behawioralnych, poradę i wsparcie.

Szczegóły w ulotce załączonej poniżej.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  PROGRAM ,,SENIOR+" EDYCJA 2017r.

  2017-05-09

  Informujemy, iż 28 kwietnia 2017r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło listę podmiotów, które uzyskały dofinansowanie w konkursie ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: „Senior+” edycja 2017 r.

  W ramach edycji 2017 Programu Wieloletniego „Senior +” w module I powstanie w województwie lubuskim 5 placówek dziennego pobytu „Senior +, w tym Klub „Senior +” na terenie Gminy Lubiszyn w miejscowości Baczyna.

  Po więcej informacji zapraszamy na stronę Konkurs_Senior_edycja_2017_.


  INFORMACJA DOTYCZĄCA JABŁEK

  2017-04-24

  Uprzejmie informujemy, iż wydawanie jabłek odbędzie się przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubiszynie.


  Zarządzenie nr 2/2017

  2017-04-11

  Zgodnie z Zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiszynie z dnia 11 kwietnia 2017r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie w dniu 2 maja 2017r. będzie nieczynny.

  Dołączone pliki:


  JABŁKA DLA POTRZEBUJĄCYCH

  2017-04-05

  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiszynie informuje, iż w dniu 25.04.2017r. nastąpi kolejna dostawa jabłek dla osób korzystających z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ - Podprogram 2016).

  O przyznaniu pomocy w ramach programu decyduje kryterium dochodowe, tj. dla osób samotnych - 1268,00zł netto, dla osób w rodzinach: 1028,00zł netto na osobę.

  Odbiór jabłek będzie możliwy w dniu 25-go kwietnia br. w godzinach 10:00-14:00. W wyjątkowych przypadkach, dla osób, które nie będą mogły dokonać odbioru owoców w wyżej wskazanym dniu, wydanie jabłek nastąpi w dniach 26.04.2017r. - 28.04.2017r. w godzinach 11:00 - 13:00

  O miejscu wydawania jabłek poinformujemy osobnym komunikatem.


  STYPENDIUM SZKOLNE - PRZYPOMNIENIE

  2017-04-05

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie uprzejmie przypomina, że II transza stypendium szkolnego za 2017r. będzie wypłacona na podstawie oryginałów rachunków i faktur za okres od stycznia do czerwca 2017r. (wystawionych na wnioskodawcę) poświadczających poniesione wydatki na cele edukacyjne.

  Stosowne dokumenty należy dostarczyć do dnia 05.06.2017r.


  „NEED zamiast NEET - Lubuskie!” - projekt dla osób biernych zawodowo w wieku 18 - 29 lat

  2017-04-05

  W związku z otrzymaną z Centrum Innowacyjnego Biznesu informacją dotyczącą projektu pn. „NEED zamiast NEET - Lubuskie!” - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami projektu załączonymi poniżej (plakat i folder informacyjny).

  Zakres projektu:
  Projekt skierowany jest do 30 osób w wieku 18-29 lat zamieszkujących województwo lubuskie, które w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy (tzw. młodzież NEET), tj. spełniają łącznie poniższe warunki:
  • nie pracują (tj. są bierni zawodowo lub długotrwale bezrobotni),
  • nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
  • nie szkolą się.

  Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia 30 młodych osób (18 kobiet i 12 mężczyzn) należących do grupy NEET, w wieku 18-29 lat, pozostających bez pracy, poprzez indywidualną i kompleksową aktywizację zawodowo-edukacyjną, prowadzącą do zdobycia nowych kompetencji i kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego.

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlana

  Dołączone pliki:


  INFORMACJA O ROCZNYM STYPENDIUM STOWARZYSZENIA SPES.

  2017-03-17

  Informujemy, iż rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.

  Nabór wniosków trwa do 9 kwietnia br. Wszelkie informacje dostępne są na stronie: https://www.spes.org.pl/co-robimy/program-pomocy-dzieciom.

  Dodatkowo, w załącznikach znajdują się szczegółowe informacje.

  Wnioski przyjmowane są wyłącznie w postaci elektronicznej przez stronę: https://www.spes.org.pl/stypendium-wniosek.

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlana

  Dołączone pliki:


  DARMOWE PORADY RADCY PRAWNEGO DLA MIESZKAŃCÓW GMINY LUBISZYN

  2017-03-15

  Uprzejmie informujemy o możliwości skorzystania z darmowych porad radcy prawnego, które odbywają się dla mieszkańców Gminy Lubiszyn w każdy poniedziałek w godz. 9:00 - 13:00 na Sali Konferencyjnej przy Placu Jedności Robotniczej 7a w Lubiszynie.


  INFORMACJA O DOSTAWIE JABŁEK

  2017-02-13

  Uprzejmie informujemy, iż w dniu 20.02.2017r. nastąpi kolejna dostawa jabłek dla osób odbierających żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) - Podprogram 2016. O przyznaniu pomocy w ramach programu decyduje kryterium dochodowe, tj. dla osób samotnych - 1268,00zł netto, dla osób w rodzinach: 1028,00zł netto na osobę.

  Odbiór jabłek będzie możliwy na terenie starej bazy Spółdzielczego Kółka Rolniczego na ul. Myśliborskiej w Lubiszynie w dniu 20-go lutego w godzinach 10:00 - 14:00. W wyjątkowych przypadkach, dla osób, które nie będą mogły dokonać odbioru owoców w wyżej wskazanym dniu, wydanie jabłek nastąpi
  w dniach 21.02. - 22.02. w godzinach 11:00 - 13:00.


  PODWYŻSZENIE KRYTERIUM DOCHODOWEGO UPRAWNIAJĄCEGO DO KORZYSTANIA Z POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ W RAMACH POPŻ 2014-2020

  2017-02-07

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uprzejmie informuje, iż od 1 stycznia 2017 r. podwyższone zostało kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Obowiązujące kryterium dochodowe wynosi 200 % kryterium uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł dla osoby w rodzinie.

  Zmiany zostały zawarte w „Wytycznych Instytucji Zrządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów, dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016”, wydanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 28 grudnia 2016 r.

  Poniżej mogą Państwo zapoznać się z filmem informacyjnym o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020: POPŻ.


  Projekt „Nowa Perspektywa – nowe możliwości”,

  2017-01-31

  Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Nowa Perspektywa – nowe możliwości”, realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej/zawodowej wśród uczestników projektu , mieszkańców powiatu gorzowskiego.

  1) Uczestnicy projektu odbędą kursy/szkolenia, po ukończeniu i zdaniu egzaminu – uzyskają kwalifikacje uprawniające do odbywania danego zawodu,
  2) Dzięki możliwości wzięcia udziału w projekcie, uczestnik zwiększy swoją szansę na podjęcie pracy,
  3) Dla uczestników projektu będą pokrywane koszty dojazdu do Gorzowa Wlkp. na zajęcia oraz na spotkania z pracownikiem socjalnym
  4) Wszyscy uczestnicy wezmą także udział w wyjeździe z elementami rehabilitacji, gdzie podczas tego wyjazdu będzie do dyspozycji m.in.; lekarz, rehabilitant, psycholog, dietetyk, doradca zawodowy. Ponadto zostanie zorganizowana część rekreacyjna.
  5) Każdy z uczestników będzie współpracował z pracownikiem socjalnym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. ul. Pankiewicza 5-7.

  czytaj całość publikacji "Projekt „Nowa Perspektywa – nowe możliwości”,"


  Program pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i członkom ich rodzin

  2017-01-20

  Miło nam poinformować, iż Stowarzyszenie im. Brata Krystyna w styczniu 2017 roku rozpoczęło czwartą edycję Programu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i członkom ich rodzin z terenu Gorzowa Wlkp. i gmin ościennych w ramach programu sfinansowanego z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

  Uruchomiono dwa Ośrodki Pomocy Osobom Pokrzywdzonym:
  nr 1 - przy ul. Słonecznej 63
  nr 2 - przy ul. Jagiełły 15 (I piętro).

  Formy świadczonej pomocy:
  - pomoc prawna
  - pomoc psychologiczna
  - udzielanie schronienia z całodobowym wyżywieniem
  - pomoc w zakresie biletów MZK na dojazd do miejsc załatwiania spraw
  - paczki żywnościowe
  - pomoc rzeczowa w postaci środków czystości i higieny osobistej.

  W załączeniu grafiki pracy Ośrodków.

  Dołączone pliki:


  INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY LUBISZYN w sprawie ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków

  2016-12-29

  INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY LUBISZYN  ROZPORZĄDZENIE
  WOJEWODY LUBUSKIEGO
  z dnia 16 grudnia 2016 r.
  w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem ognisk wysoce
  zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów
  obowiązujących na tych obszarach


  (Wyciąg)
  1. W gospodarstwach znajdujących się w obszarach zapowietrzonych nakazuje się:
  1) odosobnienie drobiu lub innych ptaków w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach
  budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie w sposób:
  * uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych
  gospodarstwach,
  * ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami,
  2) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do
  transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych,
  innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz
  innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej
  grypy ptaków,
  3) posiadaczowi zwierząt niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo powiatowego
  lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu
  produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie,
  4) odosobnić drób znajdujący się w gospodarstwie w poszczególnych kurnikach lub innych
  pomieszczeniach, w którym jest on przetrzymywany;
  5) wyłożyć maty dezynfekcyjne przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami
  do i z gospodarstw utrzymujących drób;
  6) przeprowadzać kontrole ruchu pojazdów przewożących drób, tuszki, zwłoki drobiu i jaja
  wylęgowe.
  2. W gospodarstwach znajdujących się w obszarach zapowietrzonych zakazuje się:
  1) wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego drobiu lub innych ptaków oraz
  ssaków utrzymywanych w gospodarstwach,
  2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych,
  3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne
  ptaki oraz polowań i odłowów ptactwa dzikiego,
  4) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu
  odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok i jaj z gospodarstw znajdujących się
  na obszarze zapowietrzonym drogami, z wyłączeniem prywatnych dróg dojazdowych do
  gospodarstw oraz transportu kolejowego,
  5) targowiskowej sprzedaży drobiu, mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj
  konsumpcyjnych,
  6) transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni, chyba że mięso to
  zostało pozyskane:
  * z drobiu pochodzącego spoza obszaru zapowietrzonego oraz nie było przechowywane
  i transportowane z mięsem drobiowym pozyskanym z drobiu pochodzącego z obszaru
  zapowietrzonego lub
  * co najmniej 21 dni przed dniem prawdopodobnego wprowadzenia wirusa wysoce zjadliwej
  grypy ptaków do gospodarstwa oraz było przechowywane i transportowane z mięsem
  drobiowym pozyskanym nie później niż na 21 dni przed dniem prawdopodobnego
  wprowadzenia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków do gospodarstwa z drobiu
  pochodzącego z obszaru zapowietrzonego.

  3. W gospodarstwach znajdujących się w obszarach zagrożonych nakazuje się:
  Niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do
  transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz
  innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej
  grypy ptaków.

  4. W gospodarstwach znajdujących się na obszarach zagrożonych zakazuje się:
  1) przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt
  jednodniowych, oraz jaj na obszarze zagrożonym, chyba że powiatowy lekarz weterynarii
  wyrazi zgodę na takie przemieszczanie przy zastosowaniu określonych przez niego środków
  bezpieczeństwa biologicznego zapobiegających rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy
  ptaków,
  2) przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt
  jednodniowych, oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów
  wytwarzających lub przetwarzających produkty jajeczne znajdujących się poza obszarem
  zagrożonym, wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób, i wprowadzania
  do tego gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych
  w gospodarstwie, chyba że powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę na takie wprowadzanie
  lub wyprowadzanie, wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych, chyba że
  powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę na takie wywożenie lub rozrzucanie,
  organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne
  ptaki oraz polowań i odłowów ptactwa dzikiego, targowiskowej sprzedaży drobiu, mięsa
  drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj konsumpcyjnych.


  UWAGA:

  Na stronie internetowej Gminy Lubiszyn
  znajdują się dodatkowe informacje dotyczące
  wysoce zjadliwej grypy ptaków

  www.lubiszyn.pl

  Aktualności
  Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

  przejdź do góry...

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie. ul. Dworcowa 30 F, 66-433 Lubiszyn, tel. 519 513 144, (95)720-55-57, faks (95)720-55-68

  Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji