Aktualności


Przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium szkolnego

2017-08-14

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie przypomina, iż wnioski o przyznanie stypendium szkolnego przyjmowane będą od 1 września 2017r. do 15. września 2017r. w pokoju nr 1.


KOMUNIKAT - PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA

2017-08-08

Już od września 2017r. rusza kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej dla osób najbardziej potrzebujących wsparcia tj.: rodzin o najniższych dochodach, osób starszych, niepełnosprawnych oraz osób bezdomnych.

W związku z powyższym wydawanie żywności dla mieszkańców Gminy Lubiszyn będzie się odbywało w Lubiszynie na ulicy Dworcowej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w magazynie gdzie wcześniej wydawano jabłka.

Wszystkie osoby które korzystały bądź chcą korzystać tej formy pomocy prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiszynie.

Telefony do kontaktu:
95 7205557
502 842126
502 842128
519 513 144.


Wsparcie dla młodzieży NEET

2017-08-08

Uprzejmie informujemy, że Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji oraz EUROSOLUTIONS na terenie woj. lubuskiego organizują wsparcie dla młodych kobiet i mężczyzn z kategorii NEET, w ramach projektów:
- „Praca na horyzoncie” - nr projektu: POWR.01.02.02-08-0027/16,
- „Nowe kwalifikacje – większe możliwości” - POWR.01.02.02-08-0170/15,
- „Nowe kwalifikacje – jeszcze większe możliwości” - POWR.01.02.02-08-0025/16.

Kim są osoby NEET?
Zgodnie z definicją przyjętą w PO WER osoba młoda z kategorii NEET (w tym osoby niepełnosprawne) jest to osoba w wieku 15‐29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki, czyli:
- nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
- nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
- nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy,

może natomiast:
- mieć ukończone gimnazjum, szkołę zawodową, średnią lub być bez wykształcenia,
- być studentami studiów zaocznych i wieczorowych,
- mieć ukończone 29 lat.

Czego nie może:
- nie może mieć ukończone 30 lat
- nie może ształcić się w trybie stacjonarnym: szkoły zawodowe, średnie i studia,
- nie może obecnie i w ciągu ostatnich 4 tygodni brać udziału w kursie, szkoleniu, itp. finansowanych ze środków publicznych, np. w innym projekcie.

Co jest oferowane osobom z grupy NEET w ramach wsparcia?
Przede wszystkim:
- płatne staże zawodowe,
- pokrywamy koszty dojazdu i ubezpieczenia,
- kursy dające kwalifikacje zawodowe tradycyjne:, np. Kadry i płace, Komputerowy z egzaminem z ECDL, Operator wózka jezdniowego, Spawanie, oraz zgodne z potrzebami indywidualnymi uczestnika,
również:
- indywidualną ścieżkę doradztwa zawodowego z nauką pisania dokumentów aplikacyjnych do pracodawcy również Indywidualnych Planów Działania,
- pośrednictwo pracy kończące się trzema ofertami pracy.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronach: http://wiekszemozliwosci.wirpe.pl/ oraz www.wirpe.pl.

Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać:
- t.piaseczny@biuroprojektu.eu; tel.: 669 315 002; 502 629 831
- p.rybacka@biuroprojektu.eu; tel.: 510 298 825.


WYPOCZYNEK LETNI DZIECI

2017-08-01

W tym roku za pośrednictwem GOPS w Lubiszynie aż 21 dzieci z terenu Gminy Lubiszyn skorzystało z wypoczynku letniego zorganizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. Dzieci zakwalifikowane do wyjazdu to dzieci z rodzin, które objęte są wsparciem naszego ośrodka. Przez okres dwóch tygodni będą wypoczywały w górach, na ziemi kłodzkiej.

Życzymy miłego pobytu.


Baza teleadresowa i wykaz instytucji udzielających pomocy rodzinom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie na terenie województwa lubuskiego

2017-07-26

Poniżej przedstawiamy bazę teleadresową i wykaz instytucji udzielających pomocy rodzinom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie na terenie województwa lubuskiego. Po kliknięciu w daną pozycję zostaną Państwo przekierowani na właściwą stronę internetową.

1.Wykaz ośrodków pomocy społecznej na terenie województwa lubuskiego
2.Wykaz powiatowych centrów pomocy rodzinie na terenie województwa lubuskiego
3.Dane teleadresowe zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
4.Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej funkcjonujących na terenie województwa Lubuskiego
5.Rejestr Wojewody Lubuskiego Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa
6.Specjalistyczny Ośrodek dla Ofiar Przemocy i realizatorzy programów korekcyjno-edukacyjnych – baza danych 2017r.
7.Dane teleadresowe. osób realizujących w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2017 r.
8.Organizacje pozarządowe świadczące na terenie województwa lubuskiego usługi na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie – wyszukiwarka


INFORMACJA DOTYCZĄCA TERMINÓW I GODZIN WYDAWANIA ORAZ PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH

2017-07-25

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie uprzejmie przypomina, iż od sierpnia 2017r. istnieje możliwość składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych na nowy okres świadczeniowy 2017/2018.

Szczegółowe informacje na temat godzin wydawania i przyjmowania wniosków poniżej w załączeniu.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

Dołączone pliki:


INFORMACJA DOTYCZĄCA TERMINÓW I GODZIN WYDAWANIA ORAZ PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO I DODATKÓW

2017-07-24

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie uprzejmie informuje, iż w związku z ustawą z dnia 7 lipca 2017r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin, już od sierpnia 2017r. istnieje możliwość składania wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018.

Szczegółowe informacje na temat godzin wydawania i przyjmowania wniosków poniżej w załączeniu.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  Z Lubiszyna do Międzyzdrojów

  2017-07-24

  W dniu 20 lipca 2017r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie zorganizował wyjazd nad morze. Podczas wycieczki 50 osób miało okazję być razem i spędzić miło czas. Uczestnikami wyjazdu były dorosłe osoby niepełnosprawne korzystające ze wsparcia ośrodka.

  Dzięki wsparciu Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych oraz Gminy Lubiszyn wyjazd był nie tylko przejażdżką ale i wspaniałą okazją do integracji.

  Wiele osób już planuje kolejny wyjazd w przyszłym roku.

  Serdecznie dziękujemy za wspólny czas
  Pracownicy GOPS

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  pelna galeriaZobacz pełną galerię (17 fot.)...


   INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH I RODZINNYCH

   2017-06-27

   INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH ,,500+”


   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie uprzejmie informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych ,,500+” na nowy okres świadczeniowy (tj. 2017-10-01 – 2018-09-30) należy składać w sierpniu 2017r.

   Wnioski można składać:
   1. w formie elektronicznej – za pośrednictwem tzw. emp@tii (www.empatia.mpips.gov.pl)
   2. za pomocą systemu teleinformatycznego:
   - przez ZUS
   - przez banki świadczące usługi drogą elektroniczną
   3. w formie papierowej, tj. osobiście w siedzibie tut. Ośrodka w następujących godzinach:

   poniedziałek: 9:00 – 18:00
   wtorek: 9:00 – 15:00
   środa: 9:00 – 15:00
   czwartek: 9:00 – 18:00
   piątek: 9:00 – 15:00.

   Do wyliczenia dochodu brane będą pod uwagę dochody członków rodziny osiągnięte w roku 2016 z uwzględnieniem zmian w sytuacji dochodowej na dzień składania wniosku.

   UWAGA! Nowy numer kontaktowy wyłącznie
   w sprawach 500+: +48 503 784 515.   INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO


   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie uprzejmie informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy (tj. 2017-10-01 – 2018-09-30) należy składać w sierpniu 2017r.

   Do wyliczenia dochodu brane będą pod uwagę dochody członków rodziny osiągnięte w roku 2016 z uwzględnieniem zmian w sytuacji dochodowej na dzień składania wniosku.


   INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASIŁKU RODZINNEGO


   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie uprzejmie informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy (tj. 2017-11-01 – 2018-10-31) należy składać we wrześniu 2017r. w siedzibie tut. Ośrodka w następujących godzinach:

   poniedziałek: 9:00 – 18:00
   wtorek: 9:00 – 15:00
   środa: 9:00 – 15:00
   czwartek: 9:00 – 18:00
   piątek: 9:00 – 15:00.

   Do wyliczenia dochodu brane będą pod uwagę dochody członków rodziny osiągnięte w roku 2016 z uwzględnieniem zmian w sytuacji dochodowej na dzień składania wniosku.

   Dział Świadczeń Rodzinnych


   DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU APARATÓW SŁUCHOWYCH DLA WETERANÓW

   2017-06-22

   W nawiązaniu do wiadomości otrzymanej od Firmy Audiofon aparaty słuchowe ul. Sikorskiego 129 w Gorzowie Wlkp. uprzejmie informujemy o możliwości uzyskania dofinansowania do zakupu aparatów słuchowych dla weteranów - członków korpusu weteranów walk o niepodległość RP (szczegóły w załączniku).

   Firma Audiofon zaprasza osoby zainteresowane na bezpłatne badania słuchu od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do godziny 17:00. Wizytę można umówić telefonicznie pod nr 95 728 09 94. Firma Audiofon pomaga załatwić formalności związane z dofinansowaniem: NFZ, PCPR, dysponuje wnioskami o przyznanie wskazanej wyżej pomocy.

   Dołączone pliki:


   DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI W KLUBIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

   2017-06-21

   W dniach 19-20.06.2017r. w Klubie Integracji Społecznej przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubiszynie odbyły się warsztaty z zakresu efektywnych technik poszukiwania pracy.
   W zajęciach wzięło udział 15 osób, które pod okiem doradców zawodowych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy- oddział w Gorzowie Wlkp. doskonaliły swoje umiejętności z zakresu rozwoju predyspozycji zawodowych oraz komunikacji interpersonalnej w rozmowie z pracodawcą.
   Planujemy kolejne szkolenia z tego zakresu.
   Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w zajęciach serdecznie zapraszamy.
   Kontakt w tej sprawie z pracownikiem socjalnym OPS.

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

   pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


    SPOTKANIE INTEGRACYJNE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - LUBNO 2017

    2017-06-06

    W dniu 03 czerwca 2017 roku o godz. 12.00 już po raz trzeci odbyło się spotkanie integracyjne osób niepełnosprawnych, tym razem na boisku sportowym w Lubnie.

    Dwieście osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubiszyn tego dnia spotkało się by wspólnie spędzić swój czas. Uczestnicy spotkania to członkowie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Szansa” z Baczyny oraz osoby korzystające ze wsparcia Ośrodka.

    Podczas spotkania odbyły się występy lokalnych artystów oraz prezentacja zaproszonych gości. Jako pierwsza zaprezentowała się grupa instrumentalno-wokalna „Teraz my” uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Witnicy, którzy wykonali kilka utworów przy akompaniamencie pana Mirosława Wąsowicza. Następnie swoje umiejętności artystyczne przedstawili artyści z Warsztatów Terapii Zajęciowej z Chwalęcic. Zaprezentowali się w mini spektaklu teatralnym pt. „NAJCENNIEJSZY SKARB PRZYJAŹŃ”.

    Ochotnicza Straż Pożarna z Lubna zaprezentowała pokaz pierwszej pomocy z użyciem fantomu, pokaz był połączony z konkursem na wykonanie zewnętrznego masażu serca. Strażacy przedstawili również pokaz ratownictwa drogowego do którego użyli starego wraku samochodu.

    Odbyła się też prezentacja ZUMBY, którą przedstawiła grupa z Wysokiej prowadzona przez Pana Romana Zumbę Świniarskiego. Prezentacja była bardzo emocjonująca, wszyscy chętni mogli spróbować swoich sił w tym tańcu.

    Podczas całej imprezy towarzyszyły nam dzieci ze Szkoły Podstawowej z Lubna, które przedstawiły bogaty program artystyczny. Pokaz rozpoczęły od tańca. Trzy grupy wiekowe: grupa dzieci przedszkolnych zaprezentowała cha-chę i kaczuchy, walca, polkę i sambę zatańczyły dzieci klas I-II, natomiast dzieci z klas III-IV zatańczyły cha-chę, walca i polkę.

    Tańce grupowe współczesne i belgijkę zaprezentowały dzieci z klas V-VI. Dzieci zaprezentowały nam również przedstawienie teatralne pt. ,,My dla Ziemi". Wychowawcy ze szkoły przygotowali dla osób chętnych konkursy.

    Podczas całej imprezy towarzyszyli nam lokalni rękodzielniczki: Pani Iwona Chlebus, Pani Aleksandra Korczak i Pani Krystyna Skórska-Michno. Wszyscy uczestnicy kiermaszu to pasjonaci i hobbyści każdy jedyny w swoim rodzaju.

    Dzięki uprzejmości Pań ze Stowarzyszenia „JARZĘBINA” z Lubiszyna można było spróbować waty cukrowej, natomiast dzięki Pani Urszuli Głos – Sołtys wsi Ściechów popcornu.

    Był też gorący bigos i zupa dla wszystkich, przygotowane przez firmę „Sławek” z Witnicy. Nie obyło się też bez ciasta i kawy dla smakoszy.

    Nad bezpieczeństwem całej imprezy czuwała Ochotnicza Straż Pożarna z Lubna a pomoc techniczną przy organizacji zapewnili uczestnicy Centrum Integracji Społecznej z Lubiszyna. Serdecznie dziękujemy Pani Beacie Nawrockiej – Sołtysowi wsi Lubno za pomoc i zapewnienie miejsc siedzących dla uczestników spotkania.

    Organizatorami spotkania byli Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie przy pomocy Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Szansa” z Baczyny. Projekt współfinansowany jest ze środków PFRON
    i środków Gminy Lubiszyn.

    Ewa Stojanowska Kierownik GOPS

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

    pelna galeriaZobacz pełną galerię (23 fot.)...


     Z wizytą w Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu

     2017-06-01

     Dnia 26 maja 2017r. z okazji Dnia Matki w DPS w Myśliborzu spotkali się zaproszeni goście. W spotkaniu uczestniczyli również pracownicy naszego ośrodka.
     Podczas uroczystości mieszkańcy domu, zaproszeni lokalni artyści i artyści ze Szwecji zaprezentowali swoje zdolności wokalne. Mieszkańcy domu wraz z pracownikami DPS przygotowali wspaniałą zabawę – były tańce, śpiewy i recytacja pięknej poezji.
     Wszyscy dobrze się bawili.

     Dziękujemy za te wspólne chwile
     Pracownicy GOPS.

     Dołączona galeria:

     nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

      Rejs „3 mosty"

      2017-06-01

      W dniu 25.05.2017r. grupa 48 osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubiszyn miała możliwość uczestniczenia w wycieczce zorganizowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Lubiszynie w ramach projektu ,,Integracja osób niepełnosprawnych” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Gminy Lubiszyn.

      Osobom biorącym udział w wyjeździe zapewniony był transport. Główną atrakcją był trzygodzinny rejs najstarszym w Polsce lodołamaczem rzecznym ,,Kuna”. Uczestnicy wycieczki z perspektywy rzeki Warty mogli podziwiać piękne widoki natury otaczającej Gorzów Wielkopolski, a tym samym dostrzec walory miasta nie dające się zauważyć gołym okiem w codziennym pośpiechu. Rejs „3 mosty" rozpoczął się przy bulwarze wschodnim i prowadził w kierunku Wieprzyc do mostu na obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego. Podczas wyprawy załoga ,,Kuny” zorganizowała poczęstunek, m.in. grochówkę, kiełbaski z grilla oraz przepyszny deser. Po zejściu na ląd uczestnicy udali się na deser lodowy, kawkę i ciasto do cukierni ,,Śnieżka”, aby wspólnie omówić przebyty rejs i podzielić się wrażeniami z wycieczki.

      Dołączona galeria:

      nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

      pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...


       SPOTKANIE Z RODZICAMI

       2017-05-31

       Dnia 25 maja 2017r. w Zespole Szkół w Ściechowie odbyło się spotkanie rodziców z Policją. W spotkaniu uczestniczyła również przewodnicząca Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiszynie Pani Ewa Stojanowska. Podczas prezentacji dotyczących form przemocy i mechanizmów zachodzących podczas doznawania przemocy przedstawiono zasady pracy zespołu, możliwości korzystania ze wsparcia służb działających w tym zakresie.

       Poinformowano rodziców o tym kto może wszczynać procedurę niebieskiej karty i jak ona przebiega. Rozmawiano również na temat informowania organów pomocowych o sytuacjach przemocy w sąsiedztwie. Funkcjonariusz Policji poinformował że istnieje możliwość zastrzeżenia sobie anonimowości podczas składania zeznań co skutkuje zatajeniem danych personalnych takiej osoby nawet na sali sądowej.

       Było to pierwsze spotkanie z rodzicami w szkole na temat zjawiska przemocy domowej, planujemy kolejne w pozostałych placówkach oświatowych.

       Przewodnicząca ZI
       Ewa Stojanowska

       Dołączona galeria:

       nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

        Telefon dla osób uzależnionych behawioralnie

        2017-05-23

        Uprzejmie informujemy o telefonie zaufania dla osób uzależnionych behawioralnie i ich bliskich (hazard, zakupy, praca, seks, nowe technologie, kompulsywne objadanie się). Dzwoniąc pod ten telefon można uzyskać informacje na temat uzależnień behawioralnych, poradę i wsparcie.

        Szczegóły w ulotce załączonej poniżej.

        Dołączona galeria:

        nazwawyswietlana

         PROGRAM ,,SENIOR+" EDYCJA 2017r.

         2017-05-09

         Informujemy, iż 28 kwietnia 2017r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło listę podmiotów, które uzyskały dofinansowanie w konkursie ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: „Senior+” edycja 2017 r.

         W ramach edycji 2017 Programu Wieloletniego „Senior +” w module I powstanie w województwie lubuskim 5 placówek dziennego pobytu „Senior +, w tym Klub „Senior +” na terenie Gminy Lubiszyn w miejscowości Baczyna.

         Po więcej informacji zapraszamy na stronę Konkurs_Senior_edycja_2017_.


         INFORMACJA DOTYCZĄCA JABŁEK

         2017-04-24

         Uprzejmie informujemy, iż wydawanie jabłek odbędzie się przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubiszynie.


         Zarządzenie nr 2/2017

         2017-04-11

         Zgodnie z Zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiszynie z dnia 11 kwietnia 2017r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie w dniu 2 maja 2017r. będzie nieczynny.

         Dołączone pliki:


         JABŁKA DLA POTRZEBUJĄCYCH

         2017-04-05

         Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiszynie informuje, iż w dniu 25.04.2017r. nastąpi kolejna dostawa jabłek dla osób korzystających z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ - Podprogram 2016).

         O przyznaniu pomocy w ramach programu decyduje kryterium dochodowe, tj. dla osób samotnych - 1268,00zł netto, dla osób w rodzinach: 1028,00zł netto na osobę.

         Odbiór jabłek będzie możliwy w dniu 25-go kwietnia br. w godzinach 10:00-14:00. W wyjątkowych przypadkach, dla osób, które nie będą mogły dokonać odbioru owoców w wyżej wskazanym dniu, wydanie jabłek nastąpi w dniach 26.04.2017r. - 28.04.2017r. w godzinach 11:00 - 13:00

         O miejscu wydawania jabłek poinformujemy osobnym komunikatem.


         STYPENDIUM SZKOLNE - PRZYPOMNIENIE

         2017-04-05

         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie uprzejmie przypomina, że II transza stypendium szkolnego za 2017r. będzie wypłacona na podstawie oryginałów rachunków i faktur za okres od stycznia do czerwca 2017r. (wystawionych na wnioskodawcę) poświadczających poniesione wydatki na cele edukacyjne.

         Stosowne dokumenty należy dostarczyć do dnia 05.06.2017r.


         „NEED zamiast NEET - Lubuskie!” - projekt dla osób biernych zawodowo w wieku 18 - 29 lat

         2017-04-05

         W związku z otrzymaną z Centrum Innowacyjnego Biznesu informacją dotyczącą projektu pn. „NEED zamiast NEET - Lubuskie!” - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami projektu załączonymi poniżej (plakat i folder informacyjny).

         Zakres projektu:
         Projekt skierowany jest do 30 osób w wieku 18-29 lat zamieszkujących województwo lubuskie, które w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy (tzw. młodzież NEET), tj. spełniają łącznie poniższe warunki:
         • nie pracują (tj. są bierni zawodowo lub długotrwale bezrobotni),
         • nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
         • nie szkolą się.

         Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia 30 młodych osób (18 kobiet i 12 mężczyzn) należących do grupy NEET, w wieku 18-29 lat, pozostających bez pracy, poprzez indywidualną i kompleksową aktywizację zawodowo-edukacyjną, prowadzącą do zdobycia nowych kompetencji i kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego.

         Dołączona galeria:

         nazwawyswietlana

         Dołączone pliki:
         Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

         przejdź do góry...

         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie. ul. Dworcowa 30 F, 66-433 Lubiszyn, tel. 519 513 144, (95)720-55-57, faks (95)720-55-68

         Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji