Aktualności


Harmonogram wydawania żywności w ramach POPŻ 2014-2020 - PAŹDZIERNIK

2017-10-09

Miejscem wydawania żywności jest:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie
ul. Dworcowa 30F – magazyn
Godziny wydawania żywności : 11.00-13.00.

Szczegółowy harmonogram wydawania żywności w październiku
w załączeniu.


Wszystkie osoby nie mogące osobiście odebrać produktów w wyznaczonym terminie powinny upoważnić na piśmie sąsiada bądź inna osobę do ich odbioru. Prosimy o dostosowanie się do terminu i godzin odbioru żywności co ułatwi nam w znacznym zakresie współpracę.

Dołączone pliki:


INFORMACJA O FUNDACJI ,,ŚWIETLIK"

2017-09-25

Główną misją Fundacji Świetlik jest ochrona oraz zapewnienie pełnego i równego korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności przez wszystkie osoby niepełnosprawne zamieszkujące głównie obszary wiejskie. Zaliczamy do nich osoby, które mają naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną przeważnie w stopniu trwałym i obciążone są schorzeniami takimi jak: udar mózgu, amputacja kończyn, mózgowe porażenie dziecięce, uszkodzenia kręgosłupa w wyniku różnych wypadków, w tym komunikacyjnych, itp. Szczególną uwagę zwracamy na chorych, którzy: mają ciężką sytuację finansową, życiową; historię rodziny i przyczyny/przebieg choroby; mieszkają na obszarach wiejskich, mają trudne warunki mieszkaniowe
i bytowe.

W celu pomocy takim osobom Fundacja realizuje programy:
1. Fizjoterapia w domu
2. Likwidacja barier technicznych i w komunikowaniu się.

Podsumowując:
Fundacja finansuje zabiegi fizjoterapeutyczne osobom niepełnosprawnym ruchowo i neurologicznie. Dopłaca do zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne. Służy pomocą przy załatwianiu formalności związanych z dofinansowaniami do różnego rodzaju sprzętu.

Kryteria przyznawania pomocy:
- brak kryterium dochodowego
- wiek podopiecznych do 75 roku życia
- I lub II grupa inwalidzka lub w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności
- osoba niepełnosprawna ruchowo lub intelektualnie i ruchowo lub niewidoma(całkowicie)
- osoby niepełnosprawne z gmin wiejskich lub małych gmin miejsko-wiejskich.

Szczegóły w załączeniu.

Dołączone pliki:


Żywność dla najbardziej potrzebujących

2017-09-21

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie od września bieżącego roku rozpoczyna wydawanie żywności dla mieszkańców Gminy Lubiszyn. Żywność będzie udostępniana w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2017.
Pomocą żywnościową mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej , których dochód nie przekracza
- 1268 zł dla osób samotnych
- 1028 zł na osobę w rodzinie.

Informujemy, iż przy wyliczaniu dochodu rodziny nie uwzględnia się świadczenia wychowawczego 500+.

Grupy najbardziej potrzebujących osób, do których jest kierowana pomoc żywnościowa to: bezdomni, niepełnosprawni, bezrobotni, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane) oraz grupy osób i rodzin spełniających kryterium dochodowe.

Miejscem wydawania żywności jest:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie
ul. Dworcowa 30F – magazyn
Godziny wydawania żywności : 11.00-13.00.

Żywność będzie wydawana co miesiąc, według harmonogramu ustalonego dla poszczególnych miejscowości. Harmonogram każdorazowo będzie umieszczony na stronie internetowej GOPS oraz rozwieszony na tablicach ogłoszeń wszystkich miejscowości.

W ramach bezpłatnej dystrybucji w okresie od września 2017r. do czerwca 2018r. będą wydawane następujące artykuły spożywcze:
1) groszek z marchewką w opakowaniach jednostkowych 400 g,
2) fasola biała w opakowaniach jednostkowych 400 g,
3) koncentrat pomidorowy w opakowaniach jednostkowych 160 g,
4) buraczki wiórki w opakowaniach jednostkowych 350 g,
5) powidła śliwkowe w opakowaniach jednostkowych 300 g,
6) makaron jajeczny w opakowaniach jednostkowych 500 g,
7) makaron kukurydziany bezglutenowy w opakowaniach jednostkowych 500 g,
8) ryż biały w opakowaniach jednostkowych 1 kg,
9) kasza gryczana w opakowaniach jednostkowych 500 g,
10) herbatniki maślane w opakowaniach jednostkowych 200 g,
11) mleko UHT w opakowaniach jednostkowych 1 l,
12) ser podpuszczkowy dojrzewający w opakowaniach jednostkowych 400g,
13) gulasz wieprzowy z warzywami w opakowaniach jednostkowych 850 g,
14) szynka drobiowa w opakowaniach jednostkowych 300 g,
15) szynka wieprzowa mielona w opakowaniach jednostkowych 300 g,
16) pasztet wieprzowy w opakowaniach jednostkowych 160 g,
17) filet z makreli w oleju w opakowaniach jednostkowych 170 g,
18) cukier biały w opakowaniach jednostkowych 1 kg,
19) olej rzepakowy w opakowaniach jednostkowych 1 l.

Dodatkowo na rzecz osób korzystających z dystrybuowanej żywności będą przeprowadzone bezpłatne warsztaty mające na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji osób najbardziej potrzebujących w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Wszystkie osoby nie mogące osobiście odebrać produktów w wyznaczonym terminie powinny upoważnić na piśmie sąsiada bądź inną zaufaną osobę do ich odbioru.

Prosimy o dostosowanie się do terminu i godzin odbioru żywności co ułatwi nam w znacznym zakresie współpracę.

Kierownik GOPS
Ewa Stojanowska


Nowe Umiejętności w Klubie Integracji Społecznej

2017-09-21

Już po raz kolejny w dniach 04-05.09.2017r. w Klubie Integracji Społecznej przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubiszynie odbyły się warsztaty z zakresu efektywnych technik poszukiwania pracy.
W zajęciach wzięło udział 10 osób, które pod okiem doradców zawodowych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy- oddział w Gorzowie Wlkp. doskonaliły swoje umiejętności z zakresu rozwoju predyspozycji zawodowych oraz komunikacji interpersonalnej w rozmowie z pracodawcą.

Planujemy kolejne szkolenia z tego zakresu. Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w zajęciach serdecznie zapraszamy. Kontakt w tej sprawie z pracownikiem socjalnym GOPS.

Kierownik GOPS
Ewa Stojanowska

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


  Informacja o Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzowie Wlkp.

  2017-09-18

  Uprzejmie informujemy, iż Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzowie Wlkp. serdecznie zaprasza wszystkie osoby doświadczające przemocy w rodzinie na otwartą Grupę Wsparcia.

  Grupa Wsparcia odbywa się w każdą środę w godzinach 17:00 do 19:00. Spotkania prowadzi doświadczony w pracy z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie psycholog SOW.

  Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzowie Wlkp. przy ul. Okrzei 39 (I piętro) zajmuje się pomocą osobom doświadczającym przemocy ze strony rodziny.

  Szczegóły w załączonej informacji.

  Dołączone pliki:


  Harmonogram wydawania żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

  2017-09-11

  Miejscem wydawania żywności jest:
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie
  ul. Dworcowa 30F – magazyn
  Godziny wydawania żywności : 11.00-13.00.

  Szczegółowy harmonogram wydawania żywności w załączeniu.

  Wszystkie osoby nie mogące osobiści odebrać produktów w wyznaczonym terminie powinny upoważnić na piśmie sąsiada bądź inna osobę do ich odbioru. Prosimy o dostosowanie się do terminu i godzin odbioru żywności co ułatwi nam w znacznym zakresie współpracę.

  Kierownik GOPS

  Dołączone pliki:


  Przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium szkolnego

  2017-08-14

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie przypomina, iż wnioski o przyznanie stypendium szkolnego przyjmowane będą od 1 września 2017r. do 15. września 2017r. w pokoju nr 1.


  KOMUNIKAT - PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA

  2017-08-08

  Już od września 2017r. rusza kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej dla osób najbardziej potrzebujących wsparcia tj.: rodzin o najniższych dochodach, osób starszych, niepełnosprawnych oraz osób bezdomnych.

  W związku z powyższym wydawanie żywności dla mieszkańców Gminy Lubiszyn będzie się odbywało w Lubiszynie na ulicy Dworcowej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w magazynie gdzie wcześniej wydawano jabłka.

  Wszystkie osoby które korzystały bądź chcą korzystać tej formy pomocy prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiszynie.

  Telefony do kontaktu:
  95 7205557
  502 842126
  502 842128
  519 513 144.


  Wsparcie dla młodzieży NEET

  2017-08-08

  Uprzejmie informujemy, że Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji oraz EUROSOLUTIONS na terenie woj. lubuskiego organizują wsparcie dla młodych kobiet i mężczyzn z kategorii NEET, w ramach projektów:
  - „Praca na horyzoncie” - nr projektu: POWR.01.02.02-08-0027/16,
  - „Nowe kwalifikacje – większe możliwości” - POWR.01.02.02-08-0170/15,
  - „Nowe kwalifikacje – jeszcze większe możliwości” - POWR.01.02.02-08-0025/16.

  Kim są osoby NEET?
  Zgodnie z definicją przyjętą w PO WER osoba młoda z kategorii NEET (w tym osoby niepełnosprawne) jest to osoba w wieku 15‐29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki, czyli:
  - nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
  - nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
  - nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy,

  może natomiast:
  - mieć ukończone gimnazjum, szkołę zawodową, średnią lub być bez wykształcenia,
  - być studentami studiów zaocznych i wieczorowych,
  - mieć ukończone 29 lat.

  Czego nie może:
  - nie może mieć ukończone 30 lat
  - nie może ształcić się w trybie stacjonarnym: szkoły zawodowe, średnie i studia,
  - nie może obecnie i w ciągu ostatnich 4 tygodni brać udziału w kursie, szkoleniu, itp. finansowanych ze środków publicznych, np. w innym projekcie.

  Co jest oferowane osobom z grupy NEET w ramach wsparcia?
  Przede wszystkim:
  - płatne staże zawodowe,
  - pokrywamy koszty dojazdu i ubezpieczenia,
  - kursy dające kwalifikacje zawodowe tradycyjne:, np. Kadry i płace, Komputerowy z egzaminem z ECDL, Operator wózka jezdniowego, Spawanie, oraz zgodne z potrzebami indywidualnymi uczestnika,
  również:
  - indywidualną ścieżkę doradztwa zawodowego z nauką pisania dokumentów aplikacyjnych do pracodawcy również Indywidualnych Planów Działania,
  - pośrednictwo pracy kończące się trzema ofertami pracy.

  Dodatkowe informacje można uzyskać na stronach: http://wiekszemozliwosci.wirpe.pl/ oraz www.wirpe.pl.

  Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać:
  - t.piaseczny@biuroprojektu.eu; tel.: 669 315 002; 502 629 831
  - p.rybacka@biuroprojektu.eu; tel.: 510 298 825.


  WYPOCZYNEK LETNI DZIECI

  2017-08-01

  W tym roku za pośrednictwem GOPS w Lubiszynie aż 21 dzieci z terenu Gminy Lubiszyn skorzystało z wypoczynku letniego zorganizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. Dzieci zakwalifikowane do wyjazdu to dzieci z rodzin, które objęte są wsparciem naszego ośrodka. Przez okres dwóch tygodni będą wypoczywały w górach, na ziemi kłodzkiej.

  Życzymy miłego pobytu.


  Baza teleadresowa i wykaz instytucji udzielających pomocy rodzinom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie na terenie województwa lubuskiego

  2017-07-26

  Poniżej przedstawiamy bazę teleadresową i wykaz instytucji udzielających pomocy rodzinom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie na terenie województwa lubuskiego. Po kliknięciu w daną pozycję zostaną Państwo przekierowani na właściwą stronę internetową.

  1.Wykaz ośrodków pomocy społecznej na terenie województwa lubuskiego
  2.Wykaz powiatowych centrów pomocy rodzinie na terenie województwa lubuskiego
  3.Dane teleadresowe zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  4.Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej funkcjonujących na terenie województwa Lubuskiego
  5.Rejestr Wojewody Lubuskiego Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa
  6.Specjalistyczny Ośrodek dla Ofiar Przemocy i realizatorzy programów korekcyjno-edukacyjnych – baza danych 2017r.
  7.Dane teleadresowe. osób realizujących w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2017 r.
  8.Organizacje pozarządowe świadczące na terenie województwa lubuskiego usługi na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie – wyszukiwarka


  INFORMACJA DOTYCZĄCA TERMINÓW I GODZIN WYDAWANIA ORAZ PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH

  2017-07-25

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie uprzejmie przypomina, iż od sierpnia 2017r. istnieje możliwość składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych na nowy okres świadczeniowy 2017/2018.

  Szczegółowe informacje na temat godzin wydawania i przyjmowania wniosków poniżej w załączeniu.

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlana

  Dołączone pliki:


  INFORMACJA DOTYCZĄCA TERMINÓW I GODZIN WYDAWANIA ORAZ PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO I DODATKÓW

  2017-07-24

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie uprzejmie informuje, iż w związku z ustawą z dnia 7 lipca 2017r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin, już od sierpnia 2017r. istnieje możliwość składania wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018.

  Szczegółowe informacje na temat godzin wydawania i przyjmowania wniosków poniżej w załączeniu.

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlana

   Z Lubiszyna do Międzyzdrojów

   2017-07-24

   W dniu 20 lipca 2017r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie zorganizował wyjazd nad morze. Podczas wycieczki 50 osób miało okazję być razem i spędzić miło czas. Uczestnikami wyjazdu były dorosłe osoby niepełnosprawne korzystające ze wsparcia ośrodka.

   Dzięki wsparciu Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych oraz Gminy Lubiszyn wyjazd był nie tylko przejażdżką ale i wspaniałą okazją do integracji.

   Wiele osób już planuje kolejny wyjazd w przyszłym roku.

   Serdecznie dziękujemy za wspólny czas
   Pracownicy GOPS

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

   pelna galeriaZobacz pełną galerię (17 fot.)...


    INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH I RODZINNYCH

    2017-06-27

    INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH ,,500+”


    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie uprzejmie informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych ,,500+” na nowy okres świadczeniowy (tj. 2017-10-01 – 2018-09-30) należy składać w sierpniu 2017r.

    Wnioski można składać:
    1. w formie elektronicznej – za pośrednictwem tzw. emp@tii (www.empatia.mpips.gov.pl)
    2. za pomocą systemu teleinformatycznego:
    - przez ZUS
    - przez banki świadczące usługi drogą elektroniczną
    3. w formie papierowej, tj. osobiście w siedzibie tut. Ośrodka w następujących godzinach:

    poniedziałek: 9:00 – 18:00
    wtorek: 9:00 – 15:00
    środa: 9:00 – 15:00
    czwartek: 9:00 – 18:00
    piątek: 9:00 – 15:00.

    Do wyliczenia dochodu brane będą pod uwagę dochody członków rodziny osiągnięte w roku 2016 z uwzględnieniem zmian w sytuacji dochodowej na dzień składania wniosku.

    UWAGA! Nowy numer kontaktowy wyłącznie
    w sprawach 500+: +48 503 784 515.    INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO


    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie uprzejmie informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy (tj. 2017-10-01 – 2018-09-30) należy składać w sierpniu 2017r.

    Do wyliczenia dochodu brane będą pod uwagę dochody członków rodziny osiągnięte w roku 2016 z uwzględnieniem zmian w sytuacji dochodowej na dzień składania wniosku.


    INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASIŁKU RODZINNEGO


    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie uprzejmie informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy (tj. 2017-11-01 – 2018-10-31) należy składać we wrześniu 2017r. w siedzibie tut. Ośrodka w następujących godzinach:

    poniedziałek: 9:00 – 18:00
    wtorek: 9:00 – 15:00
    środa: 9:00 – 15:00
    czwartek: 9:00 – 18:00
    piątek: 9:00 – 15:00.

    Do wyliczenia dochodu brane będą pod uwagę dochody członków rodziny osiągnięte w roku 2016 z uwzględnieniem zmian w sytuacji dochodowej na dzień składania wniosku.

    Dział Świadczeń Rodzinnych


    DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU APARATÓW SŁUCHOWYCH DLA WETERANÓW

    2017-06-22

    W nawiązaniu do wiadomości otrzymanej od Firmy Audiofon aparaty słuchowe ul. Sikorskiego 129 w Gorzowie Wlkp. uprzejmie informujemy o możliwości uzyskania dofinansowania do zakupu aparatów słuchowych dla weteranów - członków korpusu weteranów walk o niepodległość RP (szczegóły w załączniku).

    Firma Audiofon zaprasza osoby zainteresowane na bezpłatne badania słuchu od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do godziny 17:00. Wizytę można umówić telefonicznie pod nr 95 728 09 94. Firma Audiofon pomaga załatwić formalności związane z dofinansowaniem: NFZ, PCPR, dysponuje wnioskami o przyznanie wskazanej wyżej pomocy.

    Dołączone pliki:


    DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI W KLUBIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

    2017-06-21

    W dniach 19-20.06.2017r. w Klubie Integracji Społecznej przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubiszynie odbyły się warsztaty z zakresu efektywnych technik poszukiwania pracy.
    W zajęciach wzięło udział 15 osób, które pod okiem doradców zawodowych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy- oddział w Gorzowie Wlkp. doskonaliły swoje umiejętności z zakresu rozwoju predyspozycji zawodowych oraz komunikacji interpersonalnej w rozmowie z pracodawcą.
    Planujemy kolejne szkolenia z tego zakresu.
    Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w zajęciach serdecznie zapraszamy.
    Kontakt w tej sprawie z pracownikiem socjalnym OPS.

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

    pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


     SPOTKANIE INTEGRACYJNE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - LUBNO 2017

     2017-06-06

     W dniu 03 czerwca 2017 roku o godz. 12.00 już po raz trzeci odbyło się spotkanie integracyjne osób niepełnosprawnych, tym razem na boisku sportowym w Lubnie.

     Dwieście osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubiszyn tego dnia spotkało się by wspólnie spędzić swój czas. Uczestnicy spotkania to członkowie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Szansa” z Baczyny oraz osoby korzystające ze wsparcia Ośrodka.

     Podczas spotkania odbyły się występy lokalnych artystów oraz prezentacja zaproszonych gości. Jako pierwsza zaprezentowała się grupa instrumentalno-wokalna „Teraz my” uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Witnicy, którzy wykonali kilka utworów przy akompaniamencie pana Mirosława Wąsowicza. Następnie swoje umiejętności artystyczne przedstawili artyści z Warsztatów Terapii Zajęciowej z Chwalęcic. Zaprezentowali się w mini spektaklu teatralnym pt. „NAJCENNIEJSZY SKARB PRZYJAŹŃ”.

     Ochotnicza Straż Pożarna z Lubna zaprezentowała pokaz pierwszej pomocy z użyciem fantomu, pokaz był połączony z konkursem na wykonanie zewnętrznego masażu serca. Strażacy przedstawili również pokaz ratownictwa drogowego do którego użyli starego wraku samochodu.

     Odbyła się też prezentacja ZUMBY, którą przedstawiła grupa z Wysokiej prowadzona przez Pana Romana Zumbę Świniarskiego. Prezentacja była bardzo emocjonująca, wszyscy chętni mogli spróbować swoich sił w tym tańcu.

     Podczas całej imprezy towarzyszyły nam dzieci ze Szkoły Podstawowej z Lubna, które przedstawiły bogaty program artystyczny. Pokaz rozpoczęły od tańca. Trzy grupy wiekowe: grupa dzieci przedszkolnych zaprezentowała cha-chę i kaczuchy, walca, polkę i sambę zatańczyły dzieci klas I-II, natomiast dzieci z klas III-IV zatańczyły cha-chę, walca i polkę.

     Tańce grupowe współczesne i belgijkę zaprezentowały dzieci z klas V-VI. Dzieci zaprezentowały nam również przedstawienie teatralne pt. ,,My dla Ziemi". Wychowawcy ze szkoły przygotowali dla osób chętnych konkursy.

     Podczas całej imprezy towarzyszyli nam lokalni rękodzielniczki: Pani Iwona Chlebus, Pani Aleksandra Korczak i Pani Krystyna Skórska-Michno. Wszyscy uczestnicy kiermaszu to pasjonaci i hobbyści każdy jedyny w swoim rodzaju.

     Dzięki uprzejmości Pań ze Stowarzyszenia „JARZĘBINA” z Lubiszyna można było spróbować waty cukrowej, natomiast dzięki Pani Urszuli Głos – Sołtys wsi Ściechów popcornu.

     Był też gorący bigos i zupa dla wszystkich, przygotowane przez firmę „Sławek” z Witnicy. Nie obyło się też bez ciasta i kawy dla smakoszy.

     Nad bezpieczeństwem całej imprezy czuwała Ochotnicza Straż Pożarna z Lubna a pomoc techniczną przy organizacji zapewnili uczestnicy Centrum Integracji Społecznej z Lubiszyna. Serdecznie dziękujemy Pani Beacie Nawrockiej – Sołtysowi wsi Lubno za pomoc i zapewnienie miejsc siedzących dla uczestników spotkania.

     Organizatorami spotkania byli Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie przy pomocy Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Szansa” z Baczyny. Projekt współfinansowany jest ze środków PFRON
     i środków Gminy Lubiszyn.

     Ewa Stojanowska Kierownik GOPS

     Dołączona galeria:

     nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

     pelna galeriaZobacz pełną galerię (23 fot.)...


      Z wizytą w Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu

      2017-06-01

      Dnia 26 maja 2017r. z okazji Dnia Matki w DPS w Myśliborzu spotkali się zaproszeni goście. W spotkaniu uczestniczyli również pracownicy naszego ośrodka.
      Podczas uroczystości mieszkańcy domu, zaproszeni lokalni artyści i artyści ze Szwecji zaprezentowali swoje zdolności wokalne. Mieszkańcy domu wraz z pracownikami DPS przygotowali wspaniałą zabawę – były tańce, śpiewy i recytacja pięknej poezji.
      Wszyscy dobrze się bawili.

      Dziękujemy za te wspólne chwile
      Pracownicy GOPS.

      Dołączona galeria:

      nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

       Rejs „3 mosty"

       2017-06-01

       W dniu 25.05.2017r. grupa 48 osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubiszyn miała możliwość uczestniczenia w wycieczce zorganizowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Lubiszynie w ramach projektu ,,Integracja osób niepełnosprawnych” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Gminy Lubiszyn.

       Osobom biorącym udział w wyjeździe zapewniony był transport. Główną atrakcją był trzygodzinny rejs najstarszym w Polsce lodołamaczem rzecznym ,,Kuna”. Uczestnicy wycieczki z perspektywy rzeki Warty mogli podziwiać piękne widoki natury otaczającej Gorzów Wielkopolski, a tym samym dostrzec walory miasta nie dające się zauważyć gołym okiem w codziennym pośpiechu. Rejs „3 mosty" rozpoczął się przy bulwarze wschodnim i prowadził w kierunku Wieprzyc do mostu na obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego. Podczas wyprawy załoga ,,Kuny” zorganizowała poczęstunek, m.in. grochówkę, kiełbaski z grilla oraz przepyszny deser. Po zejściu na ląd uczestnicy udali się na deser lodowy, kawkę i ciasto do cukierni ,,Śnieżka”, aby wspólnie omówić przebyty rejs i podzielić się wrażeniami z wycieczki.

       Dołączona galeria:

       nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

       pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...


        SPOTKANIE Z RODZICAMI

        2017-05-31

        Dnia 25 maja 2017r. w Zespole Szkół w Ściechowie odbyło się spotkanie rodziców z Policją. W spotkaniu uczestniczyła również przewodnicząca Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiszynie Pani Ewa Stojanowska. Podczas prezentacji dotyczących form przemocy i mechanizmów zachodzących podczas doznawania przemocy przedstawiono zasady pracy zespołu, możliwości korzystania ze wsparcia służb działających w tym zakresie.

        Poinformowano rodziców o tym kto może wszczynać procedurę niebieskiej karty i jak ona przebiega. Rozmawiano również na temat informowania organów pomocowych o sytuacjach przemocy w sąsiedztwie. Funkcjonariusz Policji poinformował że istnieje możliwość zastrzeżenia sobie anonimowości podczas składania zeznań co skutkuje zatajeniem danych personalnych takiej osoby nawet na sali sądowej.

        Było to pierwsze spotkanie z rodzicami w szkole na temat zjawiska przemocy domowej, planujemy kolejne w pozostałych placówkach oświatowych.

        Przewodnicząca ZI
        Ewa Stojanowska

        Dołączona galeria:

        nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana         Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

         przejdź do góry...

         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie. ul. Dworcowa 30 F, 66-433 Lubiszyn, tel. 519 513 144, (95)720-55-57, faks (95)720-55-68

         Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji