Aktualności


Misja integracja - wyjazd do Mironic

2018-06-21

Integracja osób niepełnosprawnych to jeden z nadrzędnych celów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiszynie i aby go zrealizować zabraliśmy osoby niepełnosprawne z terenu naszej Gminy do Ośrodka Azyl w Mironicach, miejsca gdzie pachnie las, gdzie szumi woda, gdzie piecze się chleb i łowi ryby. Wyjazd, który odbył się w dniu 14 czerwca 2018r. był możliwy dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON- u oraz Urzędu Gminy Lubiszyn.

Uczestnicy na świeżym powietrzu zdrowo i aktywnie spędzili czas. Przygotowane atrakcje z pewnością zostawiły trwały ślad w pamięci uczestników, a uśmiechnięte twarze utwierdzały nas w przekonaniu, że warto organizować takie wyjazdy.


Joanna Klinger
Z-ca Kierownika GOPS

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

pelna galeriaZobacz pełną galerię (13 fot.)...


  OFERTA PRACY INNEKO Spółka z o.o.

  2018-06-20

  INNEKO Spółka z o o.o. poszukuje do pracy osób na stanowisko: Sortowacz

  Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski - Chróścik
  Region: lubuskie

  Opis stanowiska:
  - sortowanie odpadów w kabinach sortujących (odpady komunalne);
  - czyszczenie, konserwacja maszyn i urządzeń;
  - utrzymywanie porządku na stanowisku pracy;
  - realizacja wszystkich innych poleceń przełożonego

  czytaj całość publikacji "OFERTA PRACY INNEKO Spółka z o.o."


  OFERTA PRACY INNEKO Spółka z o.o.

  2018-06-20

  INNEKO Spółka z o o.o. poszukuje do pracy osób na stanowisko: Operator

  Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski - Chróścik
  Region: lubuskie

  Opis stanowiska:
  - przygotowanie maszyn do pracy zgodnie z wytycznymi (codzienna obsługa i eksploatacja)
  - bieżące czyszczenie, konserwacja maszyn i urządzeń;
  - wykonywanie prac związanych z transportem wewnątrzzakładowym
  - załadunek i rozładunek towarów (produktów gotowych)
  - utrzymanie porządku na stanowisku pracy oraz na terenie zakładu
  - realizacja wszystkich innych poleceń przełożonego

  czytaj całość publikacji "OFERTA PRACY INNEKO Spółka z o.o. "


  OFERTA PRACY INNEKO Spółka z o.o.

  2018-06-20

  INNEKO Spółka z o.o. poszukuje do pracy osób na stanowisko: Mechanik

  Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski - Chróścik
  Region: lubuskie

  Opis stanowiska:
  - diagnozowanie stanu technicznego pojazdów ciężarowych, naczep i maszyn budowlanych
  - wykonywanie kompleksowych napraw bieżących i okresowych pojazdów ciężarowych, naczep i maszyn budowlanych
  - bieżąca konserwacja pojazdów ciężarowych, naczep i maszyn budowlanych
  - przygotowanie taboru do pracy
  - dbałość o zachowanie czystości na stanowisku pracy
  - odpowiedzialność za powierzony sprzęt i narzędzia.

  czytaj całość publikacji "OFERTA PRACY INNEKO Spółka z o.o."


  INNI NAS WIDZĄ

  2018-06-19

  Kierownik GOPS jest dumny ze swoich współpracowników, których doświadczenie zawodowe jest zauważane przez innych.

  Wykładowca z Akademii Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. zaprosił naszego pracownika w celu przeprowadzenia prelekcji ze studentami II roku pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej o specjalności asystenta rodziny.

  Pani Edyta Widurska- asystent rodziny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiszynie miała szansę przedstawić słuchaczom specyfikę wykonywanego przez nią zawodu. Opowiedziała jak ważna i odpowiedzialna jest praca asystenta rodziny. Prelekcja pozwoliła poznać studentom praktyczną stronę tej pracy.

  Kierownik GOPS
  Anna Solecka


  INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI RZĄDOWEGO PROGRAMU ,,DOBRY START” 300+

  2018-06-13

  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiszynie uprzejmie informuje, iż organem realizującym rządowy program ,,DOBRY START” w Gminie Lubiszyn będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

  Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start można składać od 01 sierpnia 2018r. w pok. nr 7 w siedzibie tut. Ośrodka.

  Wyjątek stanowią wnioski składane w formie elektronicznej, które można składać od 01 lipca 2018r.

  Ponadto, w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. uruchomiona została dla mieszkańców województwa lubuskiego infolinia Programu Dobry start. Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00 do 31 sierpnia 2018r.

  Nr infolinii: 95 7115 500.


  Kierownik GOPS
  Anna Solecka


  STYPENDIUM SZKOLNE

  2018-06-13

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie przypomina, że wnioski na stypendium szkolne można składać od 01.09.2018r. do 14.09.2018r. w siedzibie tut. Ośrodka w pokoju nr 1.

  Faktury i rachunki wystawione na wnioskodawcę można zbierać już od 01.07.2018r.

  Kierownik GOPS
  Anna Solecka


  INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

  2018-06-13

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie uprzejmie informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2018/2019 (tj. 2018-10-01 – 2019-09-30) można składać od 01 sierpnia 2018r.

  * Ponadto, wyjątek stanowią wnioski składane w formie elektronicznej, które można składać od 01 lipca 2018r.

  Do wyliczenia dochodu brane będą pod uwagę dochody członków rodziny osiągnięte w roku 2017 z uwzględnieniem zmian w sytuacji dochodowej na dzień składania wniosku.

  Dział Świadczeń Rodzinnych


  INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASIŁKU RODZINNEGO

  2018-06-13

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie uprzejmie informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 (tj. 2018-11-01 – 2019-10-31) można składać od 01 sierpnia 2018r.

  * Ponadto, wyjątek stanowią wnioski składane w formie elektronicznej, które można składać od 01 lipca 2018r.

  Wnioski można składać:
  1. w formie elektronicznej – za pośrednictwem tzw. emp@tii (www.empatia.mpips.gov.pl)
  2. w formie papierowej, tj. osobiście w siedzibie tut. Ośrodka (pok. nr 7) w następujących godzinach:
  poniedziałek: 9:00 – 18:00
  wtorek: 9:00 – 15:30
  środa: 9:00 – 15:30
  czwartek: 9:00 – 15:30
  piątek: 8:00 – 15:00.

  Do wyliczenia dochodu brane będą pod uwagę dochody członków rodziny osiągnięte w roku 2017 z uwzględnieniem zmian w sytuacji dochodowej na dzień składania wniosku.

  Dział Świadczeń Rodzinnych


  INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH ,,500+”

  2018-06-13

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie uprzejmie informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych ,,500+” na nowy okres świadczeniowy 2018/2019 (tj. 2018-10-01 – 2019-09-30) można składać od 01 sierpnia 2018r.

  * Ponadto, wyjątek stanowią wnioski składane w formie elektronicznej, które można składać od 01 lipca 2018r.

  Wnioski można składać:
  1. w formie elektronicznej – za pośrednictwem tzw. emp@tii (www.empatia.mpips.gov.pl)

  2. za pomocą systemu teleinformatycznego:
  - przez ZUS
  - przez banki świadczące usługi drogą elektroniczną

  3. w formie papierowej, tj. osobiście w siedzibie tut. Ośrodka w następujących godzinach:
  poniedziałek: 9:00 – 18:00
  wtorek: 9:00 – 15:30
  środa: 9:00 – 15:30
  czwartek: 9:00 – 15:30
  piątek: 8:00 – 15:00.

  Do wyliczenia dochodu brane będą pod uwagę dochody członków rodziny osiągnięte w roku 2017 z uwzględnieniem zmian w sytuacji dochodowej na dzień składania wniosku.

  Numer kontaktowy w sprawach 500+: +48 503 784 515.

  Dział Świadczeń Rodzinnych


  DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI W KLUBIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

  2018-06-12

  W dniach 26-27 kwietnia 2018r. w Klubie Integracji Społecznej przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubiszynie odbyły się warsztaty pt. "Predyspozycje zawodowe". W zajęciach wzięło udział 10 osób, które pod okiem doradców zawodowych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. doskonaliły swoje umiejętności z zakresu aktywnych technik poszukiwania pracy oraz komunikacji interpersonalnej w rozmowie z pracodawcą.
  Już dziś planujemy kolejne szkolenia z tego zakresu. Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w zajęciach serdecznie zapraszamy. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

  Kierownik GOPS
  Anna Solecka


  PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

  2018-06-12

  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiszynie uprzejmie informuje, iż w okresie od czerwca do sierpnia 2018r. nastąpi przerwa w wydawaniu żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020.

  Ponowne wydawanie żywności rozpocznie się od września 2018r. Wszystkie osoby, które chciałyby otrzymywać żywność muszą spełniać kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach POPŻ, które wynosi dla osób samotnych - 1268,00 zł. netto, dla osób w rodzinie - 1028,00zł. netto na osobę. Osoby zainteresowane spełniające powyższe kryterium dochodowe powinny zgłosić się do tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej w miesiącu sierpniu 2018r. wraz z dochodami z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (lipca).

  Kierownik GOPS
  Anna Solecka


  Aktywne techniki poszukiwania pracy - szkolenie

  2018-06-08

  Uprzejmie informujemy, iż w dniach 11 - 15 czerwca 2018r. w godzinach 9:00 - 13:00 w siedzibie tut. Ośrodka odbędą się szkolenia pn. ,,Aktywne techniki poszukiwania pracy".

  Zapraszamy serdecznie wszystkie osoby, które są w trakcie poszukiwania pracy, bądź chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.


  KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  2018-05-30

  Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie (Dworcowa 30 F, 66-433 Lubiszyn, telefon kontaktowy: 95 720 55 57).

  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

  5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

  6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
  z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.


  WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z ŻYWNOŚCI Z PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

  2018-05-30

  Informujemy, iż na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Organizacje Partnerskie:

  • Federacja Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 30
  • Bank Żywności w Gorzowie Wlkp. z siedzibą przy ul. Słonecznej 63
  • Organizacje Partnerskie Lokalne Banku Żywności w Gorzowie Wlkp., w tym: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Dworcowa 30 F, 66-433 Lubiszyn

  realizujące Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących przetwarzają dane osobowe osób korzystających z pomocy żywnościowej obejmujące:
  1. imię i nazwisko, liczbę osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, w tym w podziale na: płeć, przynależność do grupy docelowej Programu Operacyjnego, tj. osoby bezdomne, osoby niepełnosprawne, migranci i osoby obcego pochodzenia, pozostałe osoby;
  2. dochód osoby i rodziny;
  3. powody udzielenia pomocy na podstawie art. 7 Ustawy o pomocy społecznej.

  Powyższa informacja jest wiążąca od 25 maja 2018 r.


  WAŻNA INFORMACJA

  2018-05-22

  ***************************************************************

  W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie pożarami i innymi zdarzeniami losowymi na terenie Gminy Lubiszyn, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiszynie uprzejmie informuje o potrzebie ubezpieczenia budynków mieszkalnych i gospodarczych. Ubezpieczenie uchroni od kosztów naprawy poniesionych strat powstałych w wyniku zdarzeń losowych.

  ***************************************************************


  JABŁKA DLA POTRZEBUJĄCYCH

  2018-05-10

  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiszynie informuje, iż w dniu 21.05.2018r. nastąpi dostawa jabłek dla osób korzystających z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ - Podprogram 2016).

  O przyznaniu pomocy w ramach programu decyduje kryterium dochodowe, tj. dla osób samotnych - 1268,00zł netto, dla osób w rodzinach: 1028,00zł netto na osobę.

  Odbiór jabłek będzie możliwy w dniu 21 maja b.r. w godzinach 10:00 - 14:00. W wyjątkowych przypadkach, dla osób, które nie będą mogły dokonać odbioru owoców w wyżej wskazanym dniu, wydanie jabłek nastąpi w dniach 22.05. - 23.05.2018r. w godzinach 11:00 - 13:00.

  Kierownik Anna Solecka


  NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

  2018-04-17

  System nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie ustawy
  z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej
  oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1255)  W Gminie Lubiszyn punkt nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się w Lubiszynie przy Placu Jedności Robotniczej 7 (Sala Konferencyjna przy banku) w każdy poniedziałek w godzinach 9:00 - 13:00.

  Uprawnionymi do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej są:
  - młodzież do 26 roku życia
  - osoby powyżej 65 roku życia
  - osoby, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej
  - osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
  - kombatanci
  - weterani
  - osoby znajdujące się w trudnej sytuacji zagrożenia lub które poniosły szkody w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej.

  czytaj całość publikacji "NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA"


  Konkurs na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych dla organizacji pozarządowych

  2018-04-06

  Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił konkurs na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych dla organizacji pozarządowych. Do wzięcia jest 500 tys. zł. Środki przeznaczone na realizację zadań pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Oferty można składać do 24 kwietnia br.

  Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie fundacjom, organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych Województwa Lubuskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zwiększenia dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wzmocnienia procesów integracji sektora pozarządowego działającego na rzecz osób niepełnosprawnych w województwie lubuskim.

  Rodzaje zadań objętych niniejszym konkursem zostały wymienione w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. Nr 29, poz. 172 z późn. zm.).

  Należą do nich m. in.
  - organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby;
  - prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji;
  - promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego.

  Oferty na realizację zadań publicznych należy składać do dnia 24 kwietnia 2018 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, drogą pocztową lub do Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

  Szczegóły na stronie http://polityka-spoleczna.lubuskie.pl/; nr telefonu 68 3231924.


  „Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo na lubuskim rynku pracy”

  2018-04-05

  Szanowni Państwo!

  W związku z realizacją projektu współfinansowanego przez UE pn. „Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo na lubuskim rynku pracy” przez firmę Navigator International Sp. z o. o. przedstawiamy poniżej informacje dotyczące projektu.

  Głównym celem projektu jest wyższa zdolność do zatrudnienia oraz wyższa atrakcyjność zawodowa na lubuskim rynku pracy, nabyta poprzez udział w kompleksowej i zindywidualizowanej ścieżce wsparcia wśród 72 osób spełniających poniższe warunki:
  - osoby w wieku 50+
  - zamieszkałe na terenie woj. lubuskiego
  - pozostające bez pracy, bierne zawodowo i niezarejestrowane w urzędzie pracy
  - z najwyżej średnim wykształceniem.

  Priorytetowo będą kwalifikowane:
  - kobiety
  - osoby niepełnosprawne.

  Dla wszystkich Uczestników/czek Projektu organizator zapewnia:
  - identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia połączone z przygotowaniem IPD (Indywidualny Plan Działania)
  - poradnictwo zawodowe
  - pośrednictwo pracy
  - szkolenia zawodowe (wraz ze stypendium szkoleniowym) zakończone bezpłatną certyfikacją zewnętrzną.

  Dodatkowo dla 22 osób zapewniony będzie 3 miesięczny staż zawodowy wraz ze stypendium stażowym!

  Wszystkim Uczestnikom/czkom zapewniona zostaje profesjonalna kadra trenerska, pomoce i materiały dydaktyczne, catering podczas szkoleń (przerwa kawowa i smaczny obiad) oraz zajęcia jak najbliżej miejsca zamieszkania.

  Projekt jest współfinansowany ze środków UE – udział w projekcie jest BEZPŁATNY!

  Rekrutacja ma charakter otwarty i trwa do końca kwietnia. Okres realizacji projektu 01.01.2018-31.08.2018 r.

  Szczegółowych informacji udziela Zespół Projektu:

  nr tel.: 515 561 282, e-mail: aktywizacja-zawodowa@navigator.edu.pl

  Zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej, na której znajdują się dokumenty rekrutacyjne do pobrania oraz szczegółowe informacje dotyczące realizowanego projektu: www.navigator.edu.pl – zakładka PROJEKTY EUROPEJSKIE - Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo na lubuskim rynku pracy.

  W załączniku plakat promocyjny.

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlana

   ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

   2018-03-29

   Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
   składamy wiosenne życzenia,
   aby w czas Święta Paschy w Waszych sercach,
   rodzinach i domach zagościły radość, spokój
   i wielka nadzieja odradzającego się życia.

   Życzą Kierownik i Pracownicy Gminnego
   Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiszynie


   ,,Technologiczny Senior 2018"

   2018-03-28

   Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak zaprasza na wydarzenie "Technologiczny Senior", które odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2018 r. w godzinach od 11:00 do 15:00 w sali audytoryjnej (sala 102, I piętro) Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim.

   Udział w konferencji jest bezpłatny, decyduje kolejność zgłoszeń, obowiązują zapisy pod adresem e-mail: si@lubuskie.pl, tel/fax. 68 456 55 68.

   Na spotkaniu poruszane będą zagadnienia:
   1. Jak bezpiecznie poruszać się w sieci.
   2. Jak obsługiwać konto bankowe przez Internet.
   3. Jak korzystać z google maps.
   4. Jak założyć i obsługiwać konto e-mailowe.
   5. Jak zrobić zakupy bez wychodzenia z domu.
   6. Jak zarezerwować bilet przez Internet.
   7. Jak korzystać z lokalnych e-usług.

   Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji.

   Dołączone pliki:


   NOWA PERSPEKTYWA - NOWE MOŻLIWOŚCI

   2018-03-22

   Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie ,,Nowa Perspektywa - nowe możliwości" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.

   Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej/zawodowej wśród uczestników projektu, mieszkańców powiatu gorzowskiego.

   Projekt skierowany jest do osób:
   - bezrobotnych (zarejestrowanych i niezarejestrowanych w PUP),
   - korzystających z pomocy społecznej,
   - niepełnosprawnych,
   - rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym (o ile jeden z rodziców nie pracuje ze względu na sprawowanie opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym),
   - przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających pieczę zastępczą oraz rodzice biologiczni.

   Wszystkich niezbędnych informacji udzielą pracownicy socjalni Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp, ul. Pankiewicza 5-7, pokój 204, 205.

   Koordynator projektu: Paulina Wieczorek, tel. 535 766 723
   pracownik socjalny: Hanna Grams, tel. 95 733 04 61.

   Dołączone pliki:


   OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY PRACOWNIK SOCJALNY

   2018-03-20

   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiszynie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubiszynie mieszczącym się przy ul. Dworcowej 30F, 66-433 Lubiszyn

   I. Podstawowe wymagania:

   • diagnozowanie i analizowanie potrzeb osób i rodzin zamieszkałych w rejonie działania,
   • udział w prowadzeniu postępowań administracyjnych w sprawach związanych z realizacją świadczeń,
   • przeprowadzanie wywiadów rodzinnych (środowiskowych) na potrzeby prowadzonych przez GOPS postępowań administracyjnych oraz na rzecz zewnętrznych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
   • wprowadzanie danych do TT Pomoc, Empatia
   • prowadzenie pracy socjalnej z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia i wzmocnienia ich aktywności i samodzielności, w tym stosowanie narzędzi aktywizacyjnych, a w szczególności kontraktu socjalnego,
   • inicjowanie sposobów rozwiązywania problemów społecznych w rejonie działania i prowadzenie pracy socjalnej ze społecznością lokalną,
   • przygotowanie danych do sprawozdań z wykonania powierzonych zadań,
   • ocena skuteczności podjętych działań i zastosowanych form pomocy,
   • reprezentowanie interesów klientów z rejonu działania,
   • dokonywanie działań w ramach Instrukcji dotyczącej trybu postępowania w zakresie windykacji należności klientów GOPS,
   • udział w superwizji grupowej organizowanej przez pracodawcę.
   • współuczestniczenie w opracowaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia społeczności lokalnej.

   II. Wymagania obowiązkowe:

   • wykształcenie w zawodzie pracownika socjalnego zgodne z wymogami prawnymi do wykonywania zawodu pracownika socjalnego,
   • wysoki poziom umiejętności zastosowania i interpretacji przepisów z zakresu ustawy o pomocy społecznej i KPA,
   • dobra umiejętność obsługi programów Word,
   • wiedza i umiejętność właściwego traktowania informacji służbowych,
   • umiejętność organizacji pracy,
   • umiejętność pracy w zespole,
   • wysoki poziom umiejętności angażowania się w tworzenie pozytywnego wizerunku GOPS,
   • wysokie poczucie odpowiedzialności,
   • wysoki poziom zaangażowania oraz umiejętności obsługi klienta,
   • sumienność oraz otwartość na nowe rozwiązania,
   • komunikatywność.


   III. Dodatkowe wymagania:

   • prawo jazdy kat B, posiadanie własnego środka transportu (samochód osobowy),
   • doświadczenie w pracy w zespole,
   • doświadczenie w pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
   • ogólna wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego,
   • dobra umiejętność projektowania działań socjalnych oraz aktywizacji społeczności lokalnej,
   • umiejętność prowadzenia mediacji i negocjacji
   • gotowość do podnoszenia kwalifikacji, empatia, asertywność.


   IV. Wymagane dokumenty:

   • Życiorys (CV)
   • List motywacyjny
   • Dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie dyplomów oraz suplementy do dyplomów)
   • Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie)
   • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania w/w stanowiska.


   V. Informacje o warunkach pracy:

   • praca biurowa na miejscu w siedzibie GOPS oraz w środowisku zamieszkania klientów,
   • praca wymaga częstego przemieszczania się w terenie niezależnie od warunków atmosferycznych.

   Dodatkowe informacje:
   Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony,
   Zmianowość: jedna zmiana
   Wymiar etatu: 1
   Tygodniowy wymiar pracy: 40 godzin

   VI. Składanie ofert:

   1. Oferty zawierające wymienione dokumenty proszę składać osobiście lub droga pocztową na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 66-433 Lubiszyn, ul. Dworcowa 30F w terminie do: 13 kwietnia 2018r. do godz. 12:00. Decyduje data wpływu do Ośrodka w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubiszynie”

   2. Termin otwarcia ofert: 16 kwietnia 2018r.
   3. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
   4. Do konkursu mogą przystąpić jedynie kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne.
   5. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiszynie zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty w formie e-mail lub telefonicznie
   6. Konkurs odbędzie się 20 kwietnia 2018r. o godz. 12:00 w siedzibie Ośrodka.
   7. Konkurs przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Kierownika GOPS w Lubiszynie.
   8. Wyniki naboru na stanowisko pracownika socjalnego zostaną upowszechnione na stronie internetowej BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiszynie.


   Spotkanie informacyjne dla osób fizycznych dotyczące podnoszenia kompetencji i kwalifikacji – Zielona Góra, 27.03.2018 r.

   2018-03-20

   Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, działający w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania wsparcia na podniesienie kompetencji i kwalifikacji przez osoby dorosłe, które odbędzie się 27 marca 2018 r. w godzinach 10:00 – 13:00 w Zielonej Górze.

   Podczas spotkania przekazane zostaną informacje dotyczące możliwości skorzystania m.in. z kursów i szkoleń językowych, komputerowych, zawodowych, współfinansowanych ze środków unijnych. Omówione zostaną warunki przyznania wsparcia, wskazane zostaną dokumenty, strony internetowe oraz podmioty oferujące unijne środki. Spotkanie kierowane jest do osób fizycznych chcących podnieść lub pozyskać nowe kompetencje lub kwalifikacje.

   Spotkanie odbędzie się 27 marca 2018 r. w godzinach 10:00 – 13:00 w Zielonej Górze w siedzibie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (sala konferencyjna nr 0.35, poziom 0).

   Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza dostępnego pod linkiem zamieszczonym na końcu informacji. Na zgłoszenia czekamy do 26 marca 2018 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Zielonej Górze pod numerami telefonów: 68 4565 -535; -499; -488; -480; -454.

   Zgłoszeń można dokonywać poprzez wypełnienie formularza dostępnego pod następującym linkiem:

   http://rpo.lubuskie.pl/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/szkolenie-formularz?termId=254226   O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

   Serdecznie zapraszamy!

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlananazwawyswietlana

    RUSZA PILOTAŻOWY PROGRAM ,,AKTYWNY SAMORZĄD" DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

    2018-03-13

    Informujemy, iż Powiat Gorzowski (jednostka organizacyjna realizatora: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.) od 01.03.2018r. rozpoczyna nabór wniosków w ramach pilotażowego programu ,,AKTYWNY SAMORZĄD" MODUŁ II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

    Wnioski dotyczące dofinansowania nauki w semestrze letnim/semestr II roku akademickiego 2017/2018 należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. ul. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wlkp., pokój 206 w terminie do 30.03.2018r.

    Wnioski dotyczące dofinansowania nauki w semestrze zimowym/semestr I roku akademickiego 2018/2019 należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. ul. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wlkp., pokój 206 w terminie od 03.09.2018r. do 10.10.2018r.

    Wnioski dotyczące Modułu I, tj. likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
    a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
    – Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
    – Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
    b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
    – Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
    – Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
    c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
    – Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
    – Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
    – Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),
    d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;

    będzie można składać w terminie od 03.04.2018r. do 30.08.2018r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. ul. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wlkp., pokój 206.

    Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 95 7330 458; 95 7330 470 lub na stronie pilotażowy program.


    Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo na lubuskim rynku pracy

    2018-03-13

    Uprzejmie informujemy, iż firma Navigator International Sp. z o. o. rozpoczęła realizację projektu współfinansowanego przez UE pn. „Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo na lubuskim rynku pracy”.

    Głównym celem projektu jest wyższa zdolność do zatrudnienia oraz wyższa atrakcyjność zawodowa na lubuskim rynku pracy, nabyta poprzez udział w kompleksowej i zindywidualizowanej ścieżce wsparcia wśród 72 osób spełniających poniższe warunki:
    - osoby w wieku 50+
    - zamieszkałe na terenie woj. lubuskiego
    - pozostające bez pracy, bierne zawodowo i niezarejestrowane w urzędzie pracy
    - z najwyżej średnim wykształceniem

    Priorytetowo będą kwalifikowane:
    - kobiety
    - osoby niepełnosprawne.

    Projekt jest współfinansowany ze środków UE – udział w projekcie jest BEZPŁATNY!

    Jest możliwość utworzenia grupy w Państwa miejscowości, jeżeli zbierze się odpowiednia do utworzenia grupy liczba osób, tj. 16 osób.

    Rekrutacja ma charakter otwarty i trwa do końca kwietnia. Okres realizacji projektu 01.01.2018-31.08.2018 r.

    Szczegółowych informacji udziela Zespół Projektu:
    nr tel.: 515 561 282, e-mail: aktywizacja-zawodowa@navigator.edu.pl

    Zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej, na której znajdują się dokumenty rekrutacyjne do pobrania oraz szczegółowe informacje dotyczące realizowanego projektu: www.navigator.edu.pl – zakładka PROJEKTY EUROPEJSKIE - Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo na lubuskim rynku pracy.

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlana

     SPOTKANIA INFORMACYJNE DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW W RAMACH POWER

     2018-03-12

     Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zaprasza na spotkania informacyjne potencjalnych beneficjentów, którzy są zainteresowani aplikowaniem o środki w konkursie ogłoszonym 6 marca 2018 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

     Spotkanie w Zielonej Górze:
     Miejsce: Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
     ul. Wyspiańskiego 15
     65-036 Zielona Góra
     pokój 01
     Termin: 14 marca 2018 r., godz. 9:00 – 14:00
     Formularz należy przesłać do 12 marca 2018r.

     Spotkanie w Gorzowie Wlkp.:
     Miejsce: Filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
     ul. Kombatantów 34
     66-400 Gorzów Wlkp.
     Termin: 15 marca 2018 r., godz. 10:00 – 15:00
     Formularz należy przesłać do 13 marca 2018r.

     Szczegóły poniżej i w załączeniu.

     czytaj całość publikacji "SPOTKANIA INFORMACYJNE DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW W RAMACH POWER"

     Dołączone pliki:


     Program Pomocy Dzieciom SPES - stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

     2018-03-08

     Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES rozpoczęło Program Pomocy Dzieciom, który skierowany jest do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności.

     czytaj całość publikacji "Program Pomocy Dzieciom SPES - stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym"

     Dołączona galeria:

     nazwawyswietlana

     Dołączone pliki:


     UWAGA! ZMIANA HARMONOGRAMU WYDAWANIA ŻYWNOŚCI W RAMACH POPŻ 2014-2020 W MARCU 2018r.

     2018-03-06

     Uprzejmie informujemy, iż uległ zmianie harmonogram wydawania żywności w marcu 2018r. Aktualny harmonogram w załączeniu.

     Za utrudnienia przepraszamy.

     Dołączone pliki:


     JABŁKA DLA POTRZEBUJĄCYCH

     2018-02-20

     Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiszynie informuje, iż w dniu 26.02.2018r. nastąpi dostawa jabłek dla osób korzystających z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ - Podprogram 2016).

     O przyznaniu pomocy w ramach programu decyduje kryterium dochodowe, tj. dla osób samotnych - 1268,00zł netto, dla osób w rodzinach: 1028,00zł netto na osobę.

     Odbiór jabłek będzie możliwy w dniu 26 lutego b.r. w godzinach 10:30-14:30. W wyjątkowych przypadkach, dla osób, które nie będą mogły dokonać odbioru owoców w wyżej wskazanym dniu, wydanie jabłek nastąpi w dniach 27.02. - 28.02.2018r. w godzinach 11:00 - 13:00.


     BEZPŁATNE SZKOLENIA ZAWODOWE ORAZ STAŻE

     2018-02-19

     Uprzejmie informujemy, iż na terenie województwa lubuskiego rozpoczyna się realizacja projektu pt. ,,Od zależności do samodzielności" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, który skierowany jest do 84 osób (50 kobiet, 34 mężczyzn), w tym 17 osób z niepełnosprawnościami.

     Projekt skierowany jest do osób:
     - w wieku 18 - 64 lata,
     - zamieszkujących tereny wiejskie,
     - korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej,
     - zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
     - oddalonych od rynku pracy, tj. osoby bierne zawodowo lub bezrobotne o III profilu.

     Udział w projekcie jest bezpłatny. Dla uczestników przewidziano zwrot kosztów dojazdu na zajęcia realizowane w projekcie, stypendium szkoleniowe oraz stypendium stażowe.

     Szczegółowe informacje w załączeniu oraz na stronie http://dosamodzielnosci.biuroprojektu.eu.

     Dołączone pliki:


     Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw - luty 2018

     2018-02-15

     W dniach od 19 do 25 lutego 2018 r. obchodzony będzie „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”.

     Z tej okazji Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzowie Wielkopolskim we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna oraz Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim organizują wspólny dyżur specjalistów – prawnik, policjant oraz pracownik SOW.

     Konsultacje odbędą się dnia 20 lutego 2018r. w siedzibie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzowie Wlkp. przy ul. Okrzei 39, w godzinach 11:00 – 13:00, na parterze w Sali treningowej Ośrodka - pokój 016.

     Porady są bezpłatne. Serdecznie zapraszamy.

     Dołączona galeria:

     nazwawyswietlana

     Dołączone pliki:


     Porady psychologa

     2018-02-13

     W Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubiszynie ul. Dworcowa 30 F
     można skorzystać z porady psychologa.
     Dyżury odbywają się 2 x w miesiącu.
     Zapisy u pracownika socjalnego w OPS.


     Harmonogram wydawania żywności w ramach POPŻ 2014-2020 na okres luty - czerwiec 2018r.

     2018-02-13

     Miejscem wydawania żywności jest:
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie
     ul. Dworcowa 30F – magazyn
     Godziny wydawania żywności : 11.00-13.00.

     Szczegółowy harmonogram wydawania żywności w okresie luty - czerwiec 2018r. w załączeniu.

     Wszystkie osoby nie mogące osobiście odebrać produktów w wyznaczonym terminie powinny upoważnić na piśmie sąsiada bądź inna osobę do ich odbioru. Prosimy o dostosowanie się do terminu i godzin odbioru żywności co ułatwi nam w znacznym zakresie współpracę.

     Dołączone pliki:
     Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

     przejdź do góry...

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie. ul. Dworcowa 30 F, 66-433 Lubiszyn, tel. 519 513 144, (95)720-55-57, faks (95)720-55-68

     Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji