Aktualności


Z kolędą i życzeniami w Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu

2017-12-27

Święta Bożego Narodzenia to czas serdecznych życzeń, wspólnego przebywania kolędowania i refleksji.
W dniu 20 grudnia b.r. Pani Urszula Stolarska zastępca wójta Gminy Lubiszyn z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiszynie Ewą Stojanowską i Anną Solecką oraz uczniami szkoły Podstawowej w Lubiszynie wraz opiekunem Panią Elżbietą Gurgul, odwiedzili mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu.
DPS W Myśliborzu to dom przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych w którym przebywa obecnie 170 mieszkańców w tym 5 osób z terenu Gminy Lubiszyn.
Pani Elżbieta Gurgul z 16-tką dzieci ze szkoły przygotowała przepiękne jasełka i kolędy wykonane przez uczniów. Po przedstawieniu Jasełek mieszkańcy wspólnie z dziećmi zaśpiewali kolędy.
Pracownice GOPS wraz z Panią wójt przekazały prezenty dla byłych mieszkańców Gminy Lubiszyn zamieszkujących w domu.

Powspominano jak kiedyś odbywały się obchody Świąt Bożego Narodzenia, zapoznano się z warunkami i potrzebami bieżącymi mieszkańców domu. Pracownicy domu bardzo serdecznie przywitali nas w swoich progach, pokazali nam wszystkie zakątki domu i wspaniałe warunki jakie przygotowali dla swoich mieszkańców.
Dzieci wraz z mieszkańcami wzięły udział w zajęciach terapeutycznych pracowni DPS.
Pożegnaniom nie było końca, nikt nie miał ochoty wyjeżdżać. Są to nasze kolejne odwiedziny w Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu.
Pragniemy serdecznie podziękować Państwu Agacie i Danielowi Miłostan za nieodpłatne użyczenie autobusu wraz z kierowcą, który zawiózł nas do Myśliborza i przywiózł z powrotem.
Dziękujemy Pani Karolinie Szymanek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubiszynie za udział dzieci i opiekuna w wizycie w DPS.

Ewa Stojanowska
Kierownik GOPS

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

pelna galeriaZobacz pełną galerię (15 fot.)...


  POSIEDZENIE GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

  2017-12-12

  W dniu 17 listopada 2017r. odbyło się posiedzenie
  GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY
  OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

  W trakcie posiedzenia:
  Przedstawiciele Policji młodszy aspirant Pani Agata Kędziołka –Świderska, koordynator Procedury NK Komendy Miejskiej w Gorzowie Wlkp. oraz aspirant sztabowy Pan Tomasz Sochacki kierownik z II Komisariatu Policji w Gorzowie Wlkp. przedstawili procedurę prowadzenia NK. Krok po kroku omówiono kompetencje poszczególnych instytucji pomocowych, kto i w jakim zakresie odpowiada za założenie NK i pracę z rodziną.
  Psycholog pani Jolanta Szynkarczuk - Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Gorzowie Wlkp. przedstawiła członkom zespołu zasady skutecznej motywacji dotyczące osób doznających przemocy.
  Po tej prezentacji pojawiły się oczekiwania szerszego przybliżenia problemu, którą zaplanowano na rok 2018.
  Innym ważnym tematem poruszanym podczas spotkania była sytuacja dziecka jako świadka przemocy domowej, który przedstawiła Psycholog Pani Małgorzata Kobryń- Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp.
  Już od listopada br. uruchomiono dyżur psychologa na terenie Gminy Lubiszyn. Z porad psychologa mogą korzystać osoby zamieszkujące Gminę Lubiszyn, korzystające ze wsparcia OPS oraz uczniowie szkół i ich rodzice mające trudności szkolno-wychowawcze.

  Kierownik GOPS
  Ewa Stojanowska

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

   XV SPOTKANIE WIGILIJNE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ŚCIECHÓW 2017

   2017-12-11

   W dniu 02 grudnia 2017r. w Zespole Szkół w Ściechowie po raz 15 odbyło się spotkanie wigilijne osób samotnych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubiszyn. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SZANSA w Baczynie, osoby samotne i niepełnosprawne korzystające ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiszynie oraz zaproszeni goście. Na hali sportowej w Ściechowie tym razem zamiast sportowców było 200 osób niepełnosprawnych wraz z gośćmi, w sumie około 280 osób.

   Wśród zaproszonych gości pojawili się pan Wójt Gminy Lubiszyn Artur Terlecki wraz z zastępca panią Urszulą Stolarską, przewodniczący Rady Gminy Lubiszyn pan Eugeniusz Leśniewski, proboszcz Parafii w Ściechowie Krzysztof Jarzynka dyrektorzy szkół, przedstawiciele Środowiskowego Domu Samopomocy w Witnicy, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chwalęcicach oraz radni i sołtysi.

   Całą uroczystość poprowadzili pani Ewa Stojanowska kierownik GOPS w Lubiszynie wraz z prezesem Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SZANSA w Baczynie panem Jerzym Obarą.

   Spotkanie rozpoczęło się przywitaniem wszystkich zgromadzonych po czym uczniowie ZSZ w Ściechowie przedstawili inscenizację jasełek przygotowana przez księdza proboszcza Krzysztofa Jarzynkę i panią Natalię Górowską.

   Po wprowadzeniu w nastrój świąteczny Wójt Gminy Lubiszyn pan Artur Terlecki złożył zgromadzonym życzenia świąteczne, dziękując jednocześnie za spędzony czas przy wspólnym, wigilijnym stole.

   Z okazji rocznicy XV uroczystych obchodów wspólnego, wigilijnego świętowania z członkami Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa” z Baczyny przewodniczący stowarzyszenia pan Jurek Obara wręczył statuetki za wieloletnią, bezinteresowną pomoc i wsparcie na rzecz stowarzyszenia.

   Statuetki otrzymali:

   Kierownik i pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiszynie,

   Pan Daniel Miłostan – firma przewozowa ARGOS,

   Pani Jolanta Gintowt – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Baczynie,

   Pani Grażyna Maślej –były Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ściechowie,

   Pani Elżbieta Kuś –obecna Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ściechowie.

   Kontynuując atmosferę życzliwości podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Witnicy, wykonali w pięknej aranżacji trzy ujmujące piosenki.

   Następnie ksiądz proboszcz z modlitwą i opłatkiem w dłoni złożył wszystkim najserdeczniejsze życzenia świąteczne.

   Dla wszystkich uczestników było to niewątpliwie niezapomniane spotkanie przekazujące wrażliwość, tolerancję, zrozumienie, a przede wszystkim miłość. Oby takie wartości towarzyszyły nam w codziennej pracy i kontakcie z drugim człowiekiem.

   Tegoroczne spotkanie zrealizowane było dzięki środkom z budżetu Gminy Lubiszyn oraz budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

   Organizatorami spotkania byli Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie i Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa” w Baczynie.

   Kierownik GOPS
   Ewa Stojanowska

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

   pelna galeriaZobacz pełną galerię (9 fot.)...


    Harmonogram wydawania żywności w ramach POPŻ 2014-2020 - LISTOPAD 2017r.

    2017-11-15

    Miejscem wydawania żywności jest:
    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie
    ul. Dworcowa 30F – magazyn
    Godziny wydawania żywności : 11.00-13.00.

    Szczegółowy harmonogram wydawania żywności w listopadzie w załączeniu.

    Wszystkie osoby nie mogące osobiście odebrać produktów w wyznaczonym terminie powinny upoważnić na piśmie sąsiada bądź inna osobę do ich odbioru. Prosimy o dostosowanie się do terminu i godzin odbioru żywności co ułatwi nam w znacznym zakresie współpracę.

    Dołączone pliki:


    Co słychać w Klubie Integracji Społecznej?

    2017-11-15

    W dniu 9.11.2017r. w Klubie Integracji Społecznej przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubiszynie odbyły się warsztaty z zakresu składania dokumentów aplikacyjnych. Zajęcia odbyły się pod okiem doradców zawodowych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy- oddział w Gorzowie Wlkp. Z warsztatów mogły skorzystać wszystkie osoby zainteresowane-klienci GOPS.
    Kolejne szkolenie w KIS odbyło się w dniach 13-17.11.2017r. W zajęciach wzięło udział 9 osób, które pod okiem pana Adama Szołno z OHP w Gorzowie Wlkp. doskonaliły swoje umiejętności z zakresu aktywnych technik poszukiwania pracy, takich jak:
    - praca w życiu człowieka,
    - po co chodzimy do pracy,
    - jak bezrobocie wpływa n jednostkę i jej najbliższych,
    - najbardziej efektywne sposoby szukania pracy,
    - jak rozmawiać z pracodawcą,
    - autoprezentacja na rozmowie kwalifikacyjnej,
    - dokumenty aplikacyjne.
    Wszystkie działania podejmowane w Klubie Integracji Społecznej służą podniesieniu własnej wartości, jednocześnie nabyciu umiejętności rozmowy i pozytywnej autoprezentacji przed przyszłym pracodawcą.

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

    pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


     Harmonogram wydawania żywności w ramach POPŻ 2014-2020 - PAŹDZIERNIK

     2017-10-09

     Miejscem wydawania żywności jest:
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie
     ul. Dworcowa 30F – magazyn
     Godziny wydawania żywności : 11.00-13.00.

     Szczegółowy harmonogram wydawania żywności w październiku
     w załączeniu.


     Wszystkie osoby nie mogące osobiście odebrać produktów w wyznaczonym terminie powinny upoważnić na piśmie sąsiada bądź inna osobę do ich odbioru. Prosimy o dostosowanie się do terminu i godzin odbioru żywności co ułatwi nam w znacznym zakresie współpracę.

     Dołączone pliki:


     INFORMACJA O FUNDACJI ,,ŚWIETLIK"

     2017-09-25

     Główną misją Fundacji Świetlik jest ochrona oraz zapewnienie pełnego i równego korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności przez wszystkie osoby niepełnosprawne zamieszkujące głównie obszary wiejskie. Zaliczamy do nich osoby, które mają naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną przeważnie w stopniu trwałym i obciążone są schorzeniami takimi jak: udar mózgu, amputacja kończyn, mózgowe porażenie dziecięce, uszkodzenia kręgosłupa w wyniku różnych wypadków, w tym komunikacyjnych, itp. Szczególną uwagę zwracamy na chorych, którzy: mają ciężką sytuację finansową, życiową; historię rodziny i przyczyny/przebieg choroby; mieszkają na obszarach wiejskich, mają trudne warunki mieszkaniowe
     i bytowe.

     W celu pomocy takim osobom Fundacja realizuje programy:
     1. Fizjoterapia w domu
     2. Likwidacja barier technicznych i w komunikowaniu się.

     Podsumowując:
     Fundacja finansuje zabiegi fizjoterapeutyczne osobom niepełnosprawnym ruchowo i neurologicznie. Dopłaca do zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne. Służy pomocą przy załatwianiu formalności związanych z dofinansowaniami do różnego rodzaju sprzętu.

     Kryteria przyznawania pomocy:
     - brak kryterium dochodowego
     - wiek podopiecznych do 75 roku życia
     - I lub II grupa inwalidzka lub w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności
     - osoba niepełnosprawna ruchowo lub intelektualnie i ruchowo lub niewidoma(całkowicie)
     - osoby niepełnosprawne z gmin wiejskich lub małych gmin miejsko-wiejskich.

     Szczegóły w załączeniu.

     Dołączone pliki:


     Żywność dla najbardziej potrzebujących

     2017-09-21

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie od września bieżącego roku rozpoczyna wydawanie żywności dla mieszkańców Gminy Lubiszyn. Żywność będzie udostępniana w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2017.
     Pomocą żywnościową mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej , których dochód nie przekracza
     - 1268 zł dla osób samotnych
     - 1028 zł na osobę w rodzinie.

     Informujemy, iż przy wyliczaniu dochodu rodziny nie uwzględnia się świadczenia wychowawczego 500+.

     Grupy najbardziej potrzebujących osób, do których jest kierowana pomoc żywnościowa to: bezdomni, niepełnosprawni, bezrobotni, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane) oraz grupy osób i rodzin spełniających kryterium dochodowe.

     Miejscem wydawania żywności jest:
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie
     ul. Dworcowa 30F – magazyn
     Godziny wydawania żywności : 11.00-13.00.

     Żywność będzie wydawana co miesiąc, według harmonogramu ustalonego dla poszczególnych miejscowości. Harmonogram każdorazowo będzie umieszczony na stronie internetowej GOPS oraz rozwieszony na tablicach ogłoszeń wszystkich miejscowości.

     W ramach bezpłatnej dystrybucji w okresie od września 2017r. do czerwca 2018r. będą wydawane następujące artykuły spożywcze:
     1) groszek z marchewką w opakowaniach jednostkowych 400 g,
     2) fasola biała w opakowaniach jednostkowych 400 g,
     3) koncentrat pomidorowy w opakowaniach jednostkowych 160 g,
     4) buraczki wiórki w opakowaniach jednostkowych 350 g,
     5) powidła śliwkowe w opakowaniach jednostkowych 300 g,
     6) makaron jajeczny w opakowaniach jednostkowych 500 g,
     7) makaron kukurydziany bezglutenowy w opakowaniach jednostkowych 500 g,
     8) ryż biały w opakowaniach jednostkowych 1 kg,
     9) kasza gryczana w opakowaniach jednostkowych 500 g,
     10) herbatniki maślane w opakowaniach jednostkowych 200 g,
     11) mleko UHT w opakowaniach jednostkowych 1 l,
     12) ser podpuszczkowy dojrzewający w opakowaniach jednostkowych 400g,
     13) gulasz wieprzowy z warzywami w opakowaniach jednostkowych 850 g,
     14) szynka drobiowa w opakowaniach jednostkowych 300 g,
     15) szynka wieprzowa mielona w opakowaniach jednostkowych 300 g,
     16) pasztet wieprzowy w opakowaniach jednostkowych 160 g,
     17) filet z makreli w oleju w opakowaniach jednostkowych 170 g,
     18) cukier biały w opakowaniach jednostkowych 1 kg,
     19) olej rzepakowy w opakowaniach jednostkowych 1 l.

     Dodatkowo na rzecz osób korzystających z dystrybuowanej żywności będą przeprowadzone bezpłatne warsztaty mające na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji osób najbardziej potrzebujących w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

     Wszystkie osoby nie mogące osobiście odebrać produktów w wyznaczonym terminie powinny upoważnić na piśmie sąsiada bądź inną zaufaną osobę do ich odbioru.

     Prosimy o dostosowanie się do terminu i godzin odbioru żywności co ułatwi nam w znacznym zakresie współpracę.

     Kierownik GOPS
     Ewa Stojanowska


     Nowe Umiejętności w Klubie Integracji Społecznej

     2017-09-21

     Już po raz kolejny w dniach 04-05.09.2017r. w Klubie Integracji Społecznej przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubiszynie odbyły się warsztaty z zakresu efektywnych technik poszukiwania pracy.
     W zajęciach wzięło udział 10 osób, które pod okiem doradców zawodowych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy- oddział w Gorzowie Wlkp. doskonaliły swoje umiejętności z zakresu rozwoju predyspozycji zawodowych oraz komunikacji interpersonalnej w rozmowie z pracodawcą.

     Planujemy kolejne szkolenia z tego zakresu. Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w zajęciach serdecznie zapraszamy. Kontakt w tej sprawie z pracownikiem socjalnym GOPS.

     Kierownik GOPS
     Ewa Stojanowska

     Dołączona galeria:

     nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

     pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


      Informacja o Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzowie Wlkp.

      2017-09-18

      Uprzejmie informujemy, iż Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzowie Wlkp. serdecznie zaprasza wszystkie osoby doświadczające przemocy w rodzinie na otwartą Grupę Wsparcia.

      Grupa Wsparcia odbywa się w każdą środę w godzinach 17:00 do 19:00. Spotkania prowadzi doświadczony w pracy z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie psycholog SOW.

      Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzowie Wlkp. przy ul. Okrzei 39 (I piętro) zajmuje się pomocą osobom doświadczającym przemocy ze strony rodziny.

      Szczegóły w załączonej informacji.

      Dołączone pliki:


      Harmonogram wydawania żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

      2017-09-11

      Miejscem wydawania żywności jest:
      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie
      ul. Dworcowa 30F – magazyn
      Godziny wydawania żywności : 11.00-13.00.

      Szczegółowy harmonogram wydawania żywności w załączeniu.

      Wszystkie osoby nie mogące osobiści odebrać produktów w wyznaczonym terminie powinny upoważnić na piśmie sąsiada bądź inna osobę do ich odbioru. Prosimy o dostosowanie się do terminu i godzin odbioru żywności co ułatwi nam w znacznym zakresie współpracę.

      Kierownik GOPS

      Dołączone pliki:
      Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

      przejdź do góry...

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie. ul. Dworcowa 30 F, 66-433 Lubiszyn, tel. 519 513 144, (95)720-55-57, faks (95)720-55-68

      Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji