Aktualności


Program pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i członkom ich rodzin

2017-01-20

Miło nam poinformować, iż Stowarzyszenie im. Brata Krystyna w styczniu 2017 roku rozpoczęło czwartą edycję Programu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i członkom ich rodzin z terenu Gorzowa Wlkp. i gmin ościennych w ramach programu sfinansowanego z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Uruchomiono dwa Ośrodki Pomocy Osobom Pokrzywdzonym:
nr 1 - przy ul. Słonecznej 63
nr 2 - przy ul. Jagiełły 15 (I piętro).

Formy świadczonej pomocy:
- pomoc prawna
- pomoc psychologiczna
- udzielanie schronienia z całodobowym wyżywieniem
- pomoc w zakresie biletów MZK na dojazd do miejsc załatwiania spraw
- paczki żywnościowe
- pomoc rzeczowa w postaci środków czystości i higieny osobistej.

W załączeniu grafiki pracy Ośrodków.

Dołączone pliki:


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY LUBISZYN w sprawie ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków

2016-12-29

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY LUBISZYNROZPORZĄDZENIE
WOJEWODY LUBUSKIEGO
z dnia 16 grudnia 2016 r.
w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem ognisk wysoce
zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów
obowiązujących na tych obszarach


(Wyciąg)
1. W gospodarstwach znajdujących się w obszarach zapowietrzonych nakazuje się:
1) odosobnienie drobiu lub innych ptaków w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach
budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie w sposób:
* uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych
gospodarstwach,
* ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami,
2) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do
transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych,
innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz
innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej
grypy ptaków,
3) posiadaczowi zwierząt niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo powiatowego
lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu
produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie,
4) odosobnić drób znajdujący się w gospodarstwie w poszczególnych kurnikach lub innych
pomieszczeniach, w którym jest on przetrzymywany;
5) wyłożyć maty dezynfekcyjne przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami
do i z gospodarstw utrzymujących drób;
6) przeprowadzać kontrole ruchu pojazdów przewożących drób, tuszki, zwłoki drobiu i jaja
wylęgowe.
2. W gospodarstwach znajdujących się w obszarach zapowietrzonych zakazuje się:
1) wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego drobiu lub innych ptaków oraz
ssaków utrzymywanych w gospodarstwach,
2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych,
3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne
ptaki oraz polowań i odłowów ptactwa dzikiego,
4) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu
odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok i jaj z gospodarstw znajdujących się
na obszarze zapowietrzonym drogami, z wyłączeniem prywatnych dróg dojazdowych do
gospodarstw oraz transportu kolejowego,
5) targowiskowej sprzedaży drobiu, mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj
konsumpcyjnych,
6) transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni, chyba że mięso to
zostało pozyskane:
* z drobiu pochodzącego spoza obszaru zapowietrzonego oraz nie było przechowywane
i transportowane z mięsem drobiowym pozyskanym z drobiu pochodzącego z obszaru
zapowietrzonego lub
* co najmniej 21 dni przed dniem prawdopodobnego wprowadzenia wirusa wysoce zjadliwej
grypy ptaków do gospodarstwa oraz było przechowywane i transportowane z mięsem
drobiowym pozyskanym nie później niż na 21 dni przed dniem prawdopodobnego
wprowadzenia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków do gospodarstwa z drobiu
pochodzącego z obszaru zapowietrzonego.

3. W gospodarstwach znajdujących się w obszarach zagrożonych nakazuje się:
Niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do
transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz
innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej
grypy ptaków.

4. W gospodarstwach znajdujących się na obszarach zagrożonych zakazuje się:
1) przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt
jednodniowych, oraz jaj na obszarze zagrożonym, chyba że powiatowy lekarz weterynarii
wyrazi zgodę na takie przemieszczanie przy zastosowaniu określonych przez niego środków
bezpieczeństwa biologicznego zapobiegających rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy
ptaków,
2) przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt
jednodniowych, oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów
wytwarzających lub przetwarzających produkty jajeczne znajdujących się poza obszarem
zagrożonym, wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób, i wprowadzania
do tego gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych
w gospodarstwie, chyba że powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę na takie wprowadzanie
lub wyprowadzanie, wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych, chyba że
powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę na takie wywożenie lub rozrzucanie,
organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne
ptaki oraz polowań i odłowów ptactwa dzikiego, targowiskowej sprzedaży drobiu, mięsa
drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj konsumpcyjnych.


UWAGA:

Na stronie internetowej Gminy Lubiszyn
znajdują się dodatkowe informacje dotyczące
wysoce zjadliwej grypy ptaków

www.lubiszyn.pl

Aktualności


Świąteczne Kolędowanie w Domu Pomocy Społecznej

2016-12-22

W dniu 19 grudnia 2016 kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Ewa Stojanowska wraz z Z-cą Panią Anną Solecką, W-ce Wójt Joanną Skrodzką oraz Panią katechetką Elżbietą Gurgul i uczniami Szkoły Podstawowej w Lubiszynie udali się z kolędą i pastorałką do mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu.
Uczniowie przygotowali wigilijną pastorałkę, przy wspólnym kolędowaniu przekazali mieszkańcom domu świąteczne życzenia na własnoręcznie przygotowanych kartkach. Mieszkańcy Gminy Lubiszyn, którzy zamieszkali w DPS otrzymali życzenia świąteczne wraz z podarkami.
Atmosfera spokoju i życzliwości towarzyszyła nam podczas wizyty. Wszyscy życzyli sobie Wesołych Świąt.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

pelna galeriaZobacz pełną galerię (20 fot.)...


  ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

  2016-12-16

  Życzymy Wam, aby Noc Betlejemska i Nowy Rok przyniosły nadzieję
  na to, o czym marzycie, ku czemu dążycie, za czym tęsknicie.
  Niech pośród ciszy i bieli nie zabraknie powodów do wdzięczności
  i okazji do podarowania swojej obecności i troski - innym i sobie.
  Życzymy Wam świąt, które będą trwać w sercach aż do następnej
  Nocy Betlejemskiej.

  Kierownik i Pracownicy Gminnego Ośrodka
  Pomocy Społecznej w Lubiszynie


  XIV SPOTKANIE WIGILIJNE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ŚCIECHÓW 2016

  2016-12-06

  W dniu 03 grudnia 2016r. w Zespole Szkół w Ściechowie po raz 14 odbyło się spotkanie wigilijne osób samotnych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubiszyn. Organizatorem spotkania była Gmina Lubiszyn, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie oraz Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SZANSA w Baczynie. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SZANSA w Baczynie, osoby samotne i niepełnosprawne korzystające ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiszynie oraz zaproszeni goście. Na hali sportowej w Ściechowie tym razem zamiast sportowców uczestniczyło około 200 osób niepełnosprawnych wraz z gośćmi w sumie około 270 osób.

  Wśród zaproszonych gości pojawili się pan Wójt Gminy Lubiszyn Artur Terlecki wraz z zastępca panią Joanną Skrodzką, zastępcą przewodniczącego Rady Gminy Lubiszyn pan Sylwester Andrzejewski, proboszcz Parafii w Ściechowie Krzysztof Jarzynka, Przewodniczący Zarządu Gorzowskiego Związku Niepełnosprawnych „START„ pan Jerzy Jankowski, dyrektorzy szkół, przedszkoli, radni, sołtysi oraz przedstawiciele Środowiskowego Domu Samopomocy w Witnicy wraz z kierownikiem panią Beatą Wiśniewską oraz uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chwalęcicach wraz z opiekunami.

  czytaj całość publikacji "XIV SPOTKANIE WIGILIJNE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ŚCIECHÓW 2016"

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  pelna galeriaZobacz pełną galerię (11 fot.)...


   ZREALIZOWALIŚMY PROJEKT MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ pod tytułem „ZAREAGUJ”

   2016-12-02

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie od września br. był realizatorem projektu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt realizowany był w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” - edycja 2016.

   czytaj całość publikacji "ZREALIZOWALIŚMY PROJEKT MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ pod tytułem „ZAREAGUJ”"

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

   pelna galeriaZobacz pełną galerię (20 fot.)...


    Szykujemy kolejny transport owoców!

    2016-11-22

    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiszynie informuje, że w dniu 05 grudnia 2016r. od godziny 9.00 na terenie starej bazy Spółdzielczego Kółka Rolniczego na ul. Myśliborskiej w Lubiszynie pracownicy ośrodka w ramach bezpłatnej dystrybucji owoców i warzyw pozyskanych z Agencji Rynku Rolnego skierują pomoc w formie świeżych jabłek dla rodzin korzystających z pomocy ośrodka.
    Ewa Stojanowska
    kierownik GOPS w Lubiszynie


    DYŻURY KONSULTACYJNE Z PSYCHOLOGIEM

    2016-10-17

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie rozpoczyna cykl spotkań
    z psychologiem.

    Zadanie jest realizowane w ramach Programu Osłonowego
    „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE”
    EDYCJA 2016 r.


    Chętnych do udziału w konsultacjach prosimy o kontakt
    z pracownikami socjalnymi.


    PIKNIK RODZINNY W STAWIE

    2016-10-03

    W dniu 02 października 2016r. na boisku szkolnym w Stawie odbył się III Piknik Rodzinny realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie, ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” oraz ze środków Gminy Lubiszyn. Całość zorganizowali i przygotowali pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiszynie.

    czytaj całość publikacji "PIKNIK RODZINNY W STAWIE"

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

    pelna galeriaZobacz pełną galerię (128 fot.)...


     II PIKNIK RODZINNY W ŚCIECHOWIE

     2016-09-28

     W dniu 25 września 2016r. w Ściechowie odbył się II Piknik Rodzinny realizowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” oraz ze środków Gminy Lubiszyn. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie jest realizatorem programu.

     czytaj całość publikacji "II PIKNIK RODZINNY W ŚCIECHOWIE"

     Dołączona galeria:

     nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

     pelna galeriaZobacz pełną galerię (70 fot.)...


      Ruszył konkurs

      2016-09-28

      „Lubuski Włącznik – Lider Biznesu Społecznego” to konkurs na najlepszy podmiot ekonomii społecznej. Jeśli znasz stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, spółki non profit, które prowadzą dobrą firmę społeczną, są miejscem pracy, w których w pełni wykorzystują twórczy potencjał ludzi, a ich działalność jest potrzebna i użyteczna społecznie, zgłoś je do konkursu!

      czytaj całość publikacji "Ruszył konkurs "

      Dołączona galeria:

      nazwawyswietlana

      Dołączone pliki:


      PIKNIK RODZINNY W LUBNIE

      2016-09-20

      W dniu 18 września 2016r. w Lubnie odbył się I Piknik Rodzinny realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie, ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” oraz ze środków Gminy Lubiszyn.
      Kontynuując realizację projektu zapraszamy na Piknik Rodzinny w dniu 25 września 2016r. w Ściechowie w godzinach 14.00-17.00, 02 października 2016r. w Stawie w godzinach 14.00-17.00.
      W zależności od pogody miejscem pikników będzie boisko, świetlica wiejska bądź szkoła. Każdego mieszkańca z pobliskich miejscowości dowozimy na piknik autokarem. Rozkład jazdy autobusów zamieszczamy poniżej.
      W czasie spotkania w Lubnie gościliśmy wielu uczestników, frekwencja dopisała. Atrakcją pikniku były:
      Grupa taneczna uczniów ze Szkoły Podstawowej w Lubnie przedstawiła pokaz tańca współczesnego. Dwie grupy zaprezentowały swoje umiejętności w rytmach muzyki disco. Panie nauczycielki zaopiekowały się najmłodszymi prowadząc konkurs plastyczny. Atrakcji było wiele: malowanie twarzy, puszczanie baniek i mnóstwo nagród.

      Nikt nie wyszedł z pikniku głodny, grochówka z wkładką nasyciła wszystkich. Wata cukrowa i popcorn, królowały wśród dzieci, kolejki nie było końca.
      Pani z Firmy AVON wplatała kolorowe warkoczyki we włosy dziewczynek a mamy w tym czasie mogły zapoznać się z bogatą ofertą kosmetyków firmy.
      Punktem kulminacyjnym pikniku był występ grupy teatralnej młodzieży z Zespołu Szkół w Baczynie. Inscenizacja przedstawiona przez uczniów w formie pantomimy była mocnym akcentem przeciwko przemocy. Całe boisko zamarło na widok czarnych postaci z biało umalowanymi twarzami. Spektakl przedstawiał sceny z życia rodziny uwikłanej w przemoc z alternatywnym zakończeniem przemocowym oraz pozytywnie rozwiązywanym problemem przez całą rodzinę.
      Trudno było wrócić do wesołej zabawy po ostrych słowach narratora spektaklu.
      Oprawę muzyczną całego pikniku przygotował Pan Henryk Zoneman z gimnazjalistą- pomocnikiem Patrykiem Księżakiem.
      Niezbędny prąd dostarczyli OSP z Lubna, którzy czuwali również nad bezpieczeństwem i porządkiem imprezy.
      Pani sołtys Beata Nawrocka z Panią Grażyną Skorupską i grupą dzieci zorganizowała stoły i ławki oraz przygotowały boisko.
      Całość zorganizowali i przygotowali pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiszynie.

      Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy pomagali
      Ewa Stojanowska
      Kierownik GOPS      Kilka słów o pikniku można również przeczytać i posłuchać na stronie Radia Zachód: http://www.zachod.pl/radio-zachod/piknik-rodzinny-w-lubnie/

      ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW:

      KURS - 25.09.2016r. - Piknik w Ściechowie
      Lubiszyn Urząd Gminy - 13.00
      Brzeźno- przystanek przy drodze - 13.05
      Gajewo -przystanek przy kościele-13.10
      Dzikowo-13.15
      Mystki- centrum-13.20
      Ściechów -przystanek tartak- 13.25
      Ściechów- Ośrodek Zdrowia - 13.30
      Ściechów -przystanek przy kanale- 13.35
      Ściechówek -przystanek I i II -13.40
      Chłopiny -przystanek I -plac grylowy - 13.45
      Chłopiny- przystanek II na łuku do Ściechowa- 13.50
      Ściechów- Sala Wiejska - godz.14.00

      KURS - 02.10.2016r. - Piknik w Stawie
      Smoliny - 13.30
      Podlesie - 13.40
      Kozin-Podlesie-13.45
      Kozin -Kapliczka od nr 4 -13.50
      Staw Sala Wiejska - godz. 14.00.

      Dołączona galeria:

      nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

      pelna galeriaZobacz pełną galerię (101 fot.)...


       Punkt Informacji i Wsparcia dla osób niepełnosprawnych

       2016-09-19

       Uprzejmie informujemy, iż Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Gorzowie Wlkp., w ramach projektu pod nazwą: Międzyregionalne Centrum Informacji i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami (dalej: CIWON), współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, uruchomiło - dla mieszkańców województwa lubuskiego - Punkt Informacji i Wsparcia, mieszczący się w siedzibie gorzowskiego oddziału TWK przy ul. Kosynierów Gdyńskich 81. Punkt będzie funkcjonował do dnia 31 grudnia 2016 r.

       Stowarzyszenie realizuje projekt CIWON we współpracy z Karkonoskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze.

       Projekt ma na celu wspieranie osób z różnymi niepełnosprawnościami (niezależnie od stopnia niepełnosprawności) oraz ich rodzin, opiekunów, przyjaciół, a także tych, których w inny sposób dotyka problem niepełnosprawności. BEZPŁATNE informacje i porady udzielane są, m.in., w zakresach: prawa, psychologii, doradztwa psychospołecznego.

       Więcej danych znajduje się w załączonym poniżej pliku "ulotka o projekcie CIWON".

       O projekcie można przeczytać także na stronie internetowej: www.twkgorzow.org.pl.

       Szczegółowe informacje o całym projekcie oraz o Regionalnych Punktach, działających w kilku innych województwach na terenie naszego kraju, zamieszczone są na stronie internetowej KSON, który jest Liderem Projektu (www.kson.pl).

       W razie pytań, kontakt telefoniczny (95 732-08-18; 792-475-692) w godzinach 11:00 - 16:00, albo mailowy: infogorzow@kson.pl lub twkgorzow@interia.pl

       Dołączone pliki:


       „Nowe kwalifikacje – większe możliwości”

       2016-09-14

       W związku z otrzymaną informacją z Wielkopolskiego Instytutu Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu rekrutacji do projektu „Nowe kwalifikacje – większe możliwości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”.

       DLA KOGO:
       Projekt skierowany jest do:
       - osób w wieku od 15 do 29 lat, w tym osoby niepełnosprawne,
       - osób zamieszkujących na obszarze woj. lubuskiego,
       - osób należących do grupy NEET tj. łącznie spełniające następujące warunki: nie pracują (bierne zawodowo, nie zarejestrowane w urzędzie pracy), nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nie szkolą się (nie brały udziału w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

       NA CO:
       W ramach projektu uczestnik bezpłatnie skorzysta z:
       indywidualnego doradztwa zawodowego: opracowanie Indywidualnego Planu Działania
       szkolenia zawodowego poświadczonego certyfikatem: uczestnikowi zapewnia się stypendium szkoleniowe, catering i zwrot kosztów dojazdu,
       trzy miesięcznego, płatnego stażu zawodowego,
       indywidualnych spotkań z pośrednikiem pracy: przygotowanie listu motywacyjnego i życiorysu zawodowego, przygotowania do rozmowy z pracodawcą, udostępnienia pracodawcom oferty uczestnika. Każdemu uczestnikowi przedstawione zostaną min. 3 oferty pracy oraz przeprowadzony zostanie wspólny proces aplikacji.

       ZADBAJ O SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ I ZGŁOŚ SIĘ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE !!!


       PO WIĘCEJ INFORMACJI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z BIUREM PROJEKTU:
       Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek,
       ul. Pocztowa 3/15, 66-400 Gorzów Wielkopolski,
       tel. 510 298 825, e-mail: m.domin@biuroprojektu.eu


       Projekt „Nowe kwalifikacje – większe możliwości” realizowany w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

       Dołączone pliki:


       KONFERENCJA „ZAREAGUJ”

       2016-09-12

       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie od września br jest realizatorem projektu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

       Projekt realizowany jest w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, edycja 2016.

       W dniu 08 września w Lubiszynie odbyła się uroczysta Konferencja inaugurująca otwarcie w/w projektu. Zaproszonych gości przywitał Wójt Gminy Lubiszyn Pan Artur Terlecki oraz Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Ewa Stojanowska. Wśród zaproszonych osób gościliśmy między innymi koordynatora do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie Panią Annę Obiegło, Dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Gorzowie Wlkp. Panią Jolantę Szynkarczuk, Dyrektora Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzowie Wlkp. Panią Barbarę Szymczyk, Komendanta II Komisariatu Policji w Gorzowie Wlkp. Pana Mariusza Wojtuściszyna oraz dyrektorów szkół z terenu Gminy Lubiszyn, radnych, sołtysów oraz członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

       czytaj całość publikacji "KONFERENCJA „ZAREAGUJ”"

       Dołączona galeria:

       nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

       pelna galeriaZobacz pełną galerię (14 fot.)...


        Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

        2016-09-08

        Szanowni Państwo,

        w ślad za informacją otrzymaną z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego informuję, iż w związku z realizacją Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich przyjętego na lata 2014-2020, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje ogłoszenie konkursu FIO 2017. Elementem przygotowania konkursu jest zorganizowanie spotkania z potencjalnymi oferentami, które odbędzie się w dniu 19 września 2016 r. w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

        Szczegóły dot. spotkania wraz z regulaminem konkursu, formularzem zgłoszenia znajdują się na stronie Wojewody Lubuskiego pod adresem: http://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/aktualnosci_polityka_spoleczna/Spotkanie_nt._Konkursu_FIO_2017/idn:16026.html.

        Z poważaniem,
        Kierownik GOPS
        Ewa Stojanowska

        Dołączone pliki:


        Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie poszukuje hali do wynajęcia

        2016-09-08

        Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie poszukuje do wynajęcia hali o powierzchni ok. 100 m2 zlokalizowanej na terenie Gminy Lubiszyn. Hala ma być przeznaczona do przechowywania i dystrybucji żywności, sucha nie zawilgocona z dogodnym dojazdem.


        Telefon kontaktowy: Kierownik GOPS
        Ewa Stojanowska 519 513 153


        ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE DOTYCZĄCE PODJĘCIA PRACY W RAMACH CIS

        2016-08-31

        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż w dniu 1 września 2016r. o godz. 12:00 w świetlicy tut. Ośrodka odbędzie się spotkanie organizacyjne dotyczące podjęcia zatrudnienia w Centrum Integracji Społecznej.

        Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane podjęciem pracy na terenie Gminy Lubiszyn w ramach CIS do udziału w spotkaniu.


        Od stycznia 2016r. nie dołączamy zaświadczeń o dochodach z Urzedu Skarbowego oraz zaświadczeń o składkach zdrowotnych

        2016-08-24

        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie uprzejmie przypomina, iż do wniosku o
        zasiłek rodzinny, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, świadczenie wychowawcze (500+), specjalny zasiłek opiekuńczy
        NIE DOŁĄCZA SIĘ zaświadczeń o dochodach z Urzędu Skarbowego oraz zaświadczeń o składkach zdrowotnych. Powyższe dane organ pozyskuje samodzielnie.


        Przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimnetacyjnego

        2016-08-24

        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie przypomina, iż od sierpnia 2016r. przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres 2016/2017 w pokoju nr 3.


        Przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium szkolnego

        2016-08-24

        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie przypomina, iż wnioski o przyznanie stypendium szkolnego przyjmowane będą od 1 września 2016r. do 15.09.2016r. w pokoju nr 1.


        Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego

        2016-08-24

        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie przypomina, iż wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2016/2017 przyjmowane będą od 01.09.2016r. w pokoju nr 3.
        Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

        przejdź do góry...

        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie. ul. Dworcowa 30 F, 66-433 Lubiszyn, tel. 519 513 144, (95)720-55-57, faks (95)720-55-68

        Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji